2de Brusselse projectoproep “solidair wereldburgerschap” gericht op jongeren

Bianca Debaets voorziet 200.000 euro om Brusselse initiatieven in ontwikkelingssamenwerking in de verf te zetten

Op initiatief van de Brusselse Staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking, Bianca Debaets, lanceert Brussels International vandaag een tweede projectoproep op het gebied van solidair wereldburgerschap. Het is wenselijk dat de projecten, indien mogelijk, bijzondere aandacht besteden aan de vaak kwetsbare situatie van kinderen en vooral van meisjes in de ontwikkelingslanden.  Daarnaast moeten de gesubsidieerde projecten hoofdzakelijk afgestemd zijn op Brusselse jongeren (tussen 12 en 25 jaar)

Deze nieuwe projectoproep (bit.ly/2Ew160a) staat open voor organisaties van het maatschappelijk middenveld (bijv. migratieorganisaties, vzw’s, stichtingen, culturele centra,…) die over een Belgische juridische rechtspersoonlijkheid beschikken.

Deze projectoproep beoogt twee doelstellingen :

  1. de wederzijdse belangen en verbondenheid van het Noorden en het Zuiden duidelijk maken voor de Brusselse jongeren met het oog op betere levensomstandigheden, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden en meer algemeen in de hele wereld ;
  2. de al gerealiseerde of nog lopende acties van Brusselse actoren ten gunste van ontwikkelingslanden belichten, om de diversiteit en solidariteit van Brussel in de wereld te illustreren.

“We hebben er dit jaar voor gekozen om onze blik naar de toekomst te richten door ons voornamelijk op jongeren te focussen. De jongeren die enerzijds nood hebben aan ondersteuning in de ontwikkelingslanden en anderzijds gesensibiliseerd moeten worden over de Noord-Zuid solidariteit”, benadrukt Bianca Debaets, de Brusselse Staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking. “Talrijke Brusselse actoren zijn actief in dit domein en hun initiatieven moeten aangemoedigd worden en moeten eveneens aan bekendheid winnen. Ons budget neemt voortdurend toe en hierdoor kunnen we onze inspanningen inzake sensbilisering van de burgers hier versterken, zoals afgelopen oktober het geval was dankzij de organisatie van onze eerste ‘Brusselse dag van de eerlijke handel’”.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt bij aan het uitroeien van de armoede in de wereld en sluit zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardigere wereld. Deze inspanningen verlopen vandaag binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals).

 

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys -  elaureys@gov.brussels 0489 93 33 25

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel