49% van Brusselse vrouwen heeft fysiek geweld ondergaan

Studie UGent bij Brusselse vrouwen wijst op belang verhoogde aandacht politie en justitie en verbreken van taboes

Woensdag 7 maart 2018 — Van 426 ondervraagde vrouwen heeft bijna de helft ooit al eens fysiek geweld ondergaan. Dat blijkt uit de studie van de UGent naar geweld op vrouwen, besteld door Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bianca Debaets. 14,8% van de vrouwen geeft aan er nog steeds onder te lijden. 16% van de respondentes nam naar aanleiding van het ergste incident werk- of studieverlof en 15% diende klacht in of deed een aangifte bij de politie.

De uitgebreide studie die meer dan 400 vrouwen van verschillende origine en van verschillende leeftijden, in twintig verschillende geografisch gespreide wijken in Brussel ondervroeg, werd vandaag voorgesteld in Muntpunt, in aanwezigheid van de onderzoekers, professor Els Leye en An-Sofie Vanparys (UGent). 

Staatssecretaris Debaets: “Door te vragen naar in welke mate vrouwen nog lijden onder geweld, vermijden we dat het probleem geminimaliseerd wordt, zoals vroeger te vaak gebeurde. Geweld op vrouwen heeft in sommige gevallen een zeer lange, pijnlijke impact en moet ons nopen om de strijd tegen geweld nog sterker te voeren en op te drijven.”

Voor het eerst werd ook gevraagd naar seksuele intimidatie, een grootstedelijk fenomeen. 86% werd al minstens éénmaal seksueel geïntimideerd, 34% lijdt er nog steeds onder, 22% praatte met niemand over ergste incident en 3,6% diende klacht in.

Ook naar seksueel geweld werd bevraagd: 13,9% van de vrouwen heeft al eens seksueel geweld ondergaan van een niet-partner. Maar daar ligt de current suffering veel hoger: 31% van de vrouwen gaf aan er nog steeds onder te lijden. De helft van de respondenten sprak reeds met iemand over het seksueel geweld en meestal was dat met vrienden, familie of de (ex-)partner.

Staatssecretaris Debaets: “Het is positief dat vrouwen het gesprek aangaan over seksueel geweld. We moeten gebruik maken van het elan van #metoo om wat vroeger taboe was, bespreekbaar te maken. We zien trouwens dat de nieuw geopende Zorgcentra na Seksueel Geweld aanzienlijk meer bezoekers krijgen. Als we de krachten bundelen met hulpverleners, politie en justitie, kunnen we de strijd nog beter aangaan.”

In bijlage, de uitgebreide overzichtstabel naar geweld op vrouwen.

Woordvoerder: Eric Laureys, 0489 933 325 – elaureys@gov.brussels

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets