810 min-vijfjarige meisjes uit Brussel zeer waarschijnlijk genitaal verminkt

Bianca Debaets pleit voor aanpak via Kind & Gezin en douane

Woensdag 30 mei 2018 — Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets stelt een aantal initiatieven voor om de stijging van het aantal genitale verminkingen bij meisjes en vrouwen tegen te gaan. Uit de cijfers van de gespecialiseerde organisaties GAMS en Intact blijkt dat er in 2012 nog 13.112 meisjes die zeer waarschijnlijk besneden waren, en 4.984 meisjes die dat risico liepen. In 2016 was dat al opgelopen tot 17.273 meisjes en vrouwen die zeer waarschijnlijk besneden waren en meer dan 8.600 meisjes die dat risico liepen. Het aantal meisjes dat het risico loopt is met andere woorden bijna verdubbeld.

De stijging is deels te wijten aan een betere registratie van de bestaande gevallen door de initiatieven die de voorbije jaren al genomen zijn en deels door het stijgend aantal nieuwkomers in het Brussels gewest uit landen waar genitale verminking vaak voorkomt. De meest voorkomende landen liggen in Sub-Sahara-Afrika, het Midden-Oosten en Azië (zie bijgevoegde grafiek).

Staatssecretaris Debaets lanceerde de voorbije jaren al vormingen voor dokters, verpleegkundigen en recent ook voor politie-agenten die getraind worden om risicovolle thuissituaties te herkennen. Een (tweetalige) vaste preventie- en beschermingskit werd twee jaar geleden verspreid om medisch personeel zo alert mogelijk te maken voor het probleem. Bianca Debaets ziet ook een grote rol voor instanties als Kind & Gezin en ONE, die ouders ondersteunen en antwoorden bieden op vragen over opvoeding en welzijn. Zij hebben vaak het meest directe contact met de ouders. 

Uit de gedetailleerde studie van GAMS en Intact blijkt dat maar liefst 810 min-vijfjarige meisjes in Brussel zeer waarschijnlijk genitaal verminkt zijn.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets: “Dat 810 meisjes tussen nul en vijf jaar zeer waarschijnlijk genitaal verminkt zijn, is verschrikkelijk. We moeten aan nieuwkomers snel en duidelijk uitleggen dat genitale verminking absoluut niet kan – niet hier en niet in hun land van oorsprong. Het is een nutteloze en gevaarlijke praktijk die meisjes kan traumatiseren en zelfs hun leven in gevaar kan brengen.

Uit een opsplitsing in leeftijdscategorieën blijkt dat 810 min-vijfjarigen uit Brussel het slachtoffer zouden zijn geworden van genitale verminking, 2.114 meisjes van 5 tot 19 jaar, 4.532 vrouwen tussen 20 en 49 jaar en 619 vijftigplussers. Sommige gevallen van genitale verminking zijn medisch te herstellen en een aantal dokters in Brussel heeft al veel vrouwen kunnen helpen. CeMaVie (Medisch Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Besnijdenis) in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis  heeft van 2014 tot 2016  667 unieke patiëntes gehad, waarvan 29 patiëntes  een hersteloperatie en 33 patiëntes vulvaire chirurgie ondergingen.

Maar voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Daarom is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de douaniers en het politiepersoneel op de luchthavens. Zij kunnen een methode toepassen die ook al in Zweden en Engeland wordt gehanteerd.

We raden meisjes die het risico lopen genitale verminking te ondergaan aan een lepel in hun slip te steken. Het merendeel van de verminkingen gebeurt in hun land van afkomst. Als ze dan naar de luchthaven gaan, zullen ze de metaaldetector niet kunnen passeren. De douaniers kunnen dan gebruik maken van de gelegenheid om het meisje – weg van haar familie – te ondervragen en op te vangen. Ik weet dat dit niet alledaags lijkt, maar we moeten durven denken aan innovatieve manieren om zo’n moeilijk detecteerbaar fenomeen aan te pakken dat honderden meisjes verminkt. De sociale druk is zeer groot. We moeten de meisjes durven beschermen, ook op onorthodoxe manieren.” Bianca Debaets gaat contact opnemen met de federale overheid om het luchthavenpersoneel op de verschillende luchthavens van het land in te lichten en te sensibiliseren, voor de uittocht van de zomervakantie.

 

Woordvoerder Bianca Debaets: elaureys@gov.brussels 0489/93.33.25

Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
Landen waar genitale verminking bij vrouwen voorkomt
Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets