Anti-discriminatiewetgeving gestemd in parlement

Voortaan omkering bewijslast bij vermoedens van discriminatie

De bestaande Brusselse anti-discriminatiewetgeving wordt fors uitgebreid. Op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen keurde het Brussels parlement de ordonnantie Goederen en Diensten goed. Het toepassingsgebied van de bestaande anti-discriminatiewetgeving wordt zo uitgebreid naar de levering van goederen en diensten. De bewijslast wordt ook omgekeerd in het voordeel van de gediscrimineerde persoon. Ook de discriminatie van transgenders of discriminatie op basis van genderidentiteit, genderexpressie is nu strafbaar.

Tot voor kort was de anti-discriminatiewetgeving enkel van toepassing op het gebied van het openbaar ambt, tewerkstelling en huisvesting. Met de goedkeuring van deze anti-discriminatieordonnantie komen de domeinen sociale bescherming, sociale voordelen, toegang tot goederen en diensten en toegang tot economische, sociale, politieke en culturele activiteiten daarbij.

De nieuwe ordonnantie geeft extra mogelijkheden om de strijd tegen discriminatie aan te gaan.  Als de persoon in kwestie elementen kan aandragen die wijzen op discriminatie, wordt de bewijslast omgedraaid. Dan moet degene die mogelijk discrimineert, bewijzen dat hij dat niet doet.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets: “Als een vrouw met haar blindengeleidehond de toegang tot een restaurant geweigerd wordt, moet ze klacht kunnen indienen. Als een man van Afrikaanse origine de toegang tot een taxi geweigerd wordt omwille van zijn huidskleur, moet hij klacht kunnen indienen. De straffeloosheid rond discriminatie moet stoppen. De discriminatiewetgeving in Brussel krijgt met deze wetgeving sterke tanden.  Discriminatie is onwettelijk en  voedt bovendien het wantrouwen en onbegrip in de maatschappij. Door de bewijslast om te keren, gaan we in een hogere versnelling in de strijd tegen discriminatie.

Meer dan een kwart van de geregistreerde aangiftes van discriminatie in Brussel gebeurt in het domein goederen en diensten, zoals bij de aankoop van nieuwe producten of bij het leveren van diensten zoals privévervoer of openbaar vervoer. We weten dat de geregistreerde gevallen vaak slechts het topje van de ijsberg zijn omdat mensen niet altijd een aangifte doen.

Wie een klacht heeft ingediend, kan zich bij de rechtbank laten vertegenwoordigen door organisaties als Unia of Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.

 

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys, 0489 933 325, elaureys@gov.brussels

Resultaat van de stemming: 78 voor, 1 onthouding, 1 tegen
Resultaat van de stemming: 78 voor, 1 onthouding, 1 tegen
Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel