bedigital.brussels zet Brussel verder op de kaart als digitale hoofdstad

350.000 euro steun voor innovatieve projecten in ouderenzorg, creatieve sector en promotie STEAM-opleidingen

Vrijdag 25 mei 2018 — bedigital.brussels moet een sterk merk worden dat staat voor Brusselse kwaliteit en innovatie in de digitale sector. Brussel heeft al tal van succesvolle initiatieven rond digitalisering. Die verdienen een betere bekendmaking. Om het merk bedigital.brussels te promoten lanceerden de Brusselse regeringsleden Didier Gosuin, Bianca Debaets en Fadila Laanan een nieuwe website en een bijhorend logo. Brussel wil een Europese topbestemming zijn voor digitale ondernemers.

Bij een sterk merk hoort een website en een logo. Dat zal bijdragen aan de versterking van het imago van de talrijke digitale initiatieven in het Brussels Gewest.

Brussel kan uitpakken met een digitale sector van formaat. Die sector meer zichtbaarheid en herkenbaarheid geven is de opdracht van bedigital.brussels

Om de ambities kracht bij te zetten trekt de Brusselse regering 350.000 euro uit voor innovatieve digitale projecten rond zorgoplossingen voor senioren, de culturele en creatieve industrie en de sensibilisering van jongeren om te kiezen voor een STEAM opleiding (science, technology, art, engineering, mathematics).

Een informatiesessie en een co-creatie atelier voor geïnteresseerden in de projectoproep worden georganiseerd op 14 juni tussen 14u30 en 19u bij COOP, Demetskaai 23, 1070 Anderlecht. Na afloop is er een drink voor de deelnemers.

 

Enkele cijfers:

  • Elk jaar gaat 45 miljoen euro naar onderzoek en innovatie
  • Meer dan 26.000 mensen werken in de Brusselse ICT-sector bij ruim 700 ondernemingen
  • Brussel telt de meeste start-ups van het land (3,4 start-ups per 10.000 inwoners)
  • Elke maand gebruiken meer dan 1 miljoen mensen het gratis wifi.brussels netwerk
  • Meer dan 100.000 documenten worden elk jaar aangevraagd via het onlineplatform Irisbox

« Bedigital.brussels zal uitgroeien tot een sterk merk dat Brussel nog meer op de kaart zetten als digitale hoofdstad van ons land en van Europa », vertelt Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets. « Brussel is dé plaats bij uitstek om een start-up te beginnen. Ik wil aanmoedigen dat er ook in de sector van de ouderenzorg creatief wordt nagedacht: hoe kunnen we digitale technologie aanwenden om senioren langer van het leven te laten genieten? Hoe verhogen we op die manier ook hun zelfredzaamheid? Het zijn vragen waar we in Brussel concrete antwoorden op willen vinden ».

« Het Brussels gewest herbergt digitale actoren van hoog niveau. Spijtig genoeg zijn die niet altijd bekend bij iedereen. Met bedigital.brussels willen we de kleine Brusselaartjes op het wereldtoneel evenveel aandacht geven als gevestigde namen. bedigital.brussels zal de digitale spelers in Brussel bijstaan in al wat ze nodig hebben om klaar te zijn voor de toekomst. Tot slot wordt in bedigital.brussels benadrukt dat digitalisering een transversale opdracht is waar verschillende domeinen uit de samenleving hun rol in te spelen hebben », vertelt Didier Gosuin, Brussels Minister van Economie.

« Meer dan de helft van de Brusselse bedrijven is bezig met innovatie. Zij hebben dan ook een groeiende nood aan hooggeschoold personeel, meer bepaald in de digitale sector. Het Brussels Gewest zet daar dan ook op in met het gewestelijk innovatieplan.  Door de promotie van de wetenschappelijke en technologische studierichtingen wil ik steeds meer jongeren aanmoedigen om zich naar die beroepen te richten om zo Brussel en de Brusselaars sterker te maken », besluit Brussels Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek Fadila Laanan.

 

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys - 0489 933 325 elaureys@gov.brussels
Woordvoerder Didier Gosuin: Pauline Lorbat - 0485 894 745 plorbat@gov.brussels
Woordvoerder Fadila Laanan: Christophe Vancutsem - 0490 494 730 cvancutsem@gov.brussels
 

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets