Bianca Debaets moderniseert keuringscentra

400.000 euro voor meer verkeersveiligheid en strijd tegen (roetfilter)fraude

De Brusselse Staatssecretaris belast met Verkeersveiligheid, Bianca Debaets, maakt 400.000 euro vrij om de Brusselse keuringscentra te moderniseren.  Dankzij deze subsidie kunnen de vier centra spitstechnologie die het controleproces zal verbeteren aankopen. Dankzij een doorgedreven automatisering wordt het risico op menselijke fouten of fraude tot een strikt minimum herleidt.

Sinds de zesde staatshervorming is het Brussels gewest bevoegd voor de controle van de naleving van de technische bepalingen van de voertuigen.  Om ervoor te zorgen dat de controles zo goed mogelijk uitgevoerd worden, waardoor de voertuigen in orde zijn en een maximale veiligheid op onze wegen gegarandeerd kan worden, wil de staatssecretaris Bianca Debaets de vier Brusselse keuringscentra ondersteunen:  Anderlecht, Haren, Schaarbeek en Vorst.  Er werd een budget van 400.000 euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling en de aankoop van hoogtechnologisch materiaal. Hiermee worden o.a. toestellen voor de opsporing  van roetfilterfraude aangekocht, voor het nakijken van de wielgeometrie; bandenscantoestellen voor profieldieptemeting of IT-apparatuur  voor de noodzakelijke controles in het kader van de lage emissiezone (LEZ).

“Een recent verslag heeft aangetoond dat de Brusselse keuringscentra kwaliteitsvol werk leveren”, verduidelijkt Bianca Debaets, Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid.  “Desondanks maken nieuwe meetinstrumenten die nu ontwikkeld worden of die al beschikbaar zijn op de markt een nog nauwkeurigere controle van de voertuigen mogelijk.   Evenwel is het van cruciaal  belang dat we de mogelijkheid bieden aan onze centra om over zeer moderne instrumenten te beschikken om de bestaande procedure te verfijnen en steeds meer in te zetten op digitalisering en automatisering.    Hierdoor zakt geleidelijk aan de kans op risico’s en verhogen we de kans op het opsporen van voertuigen die niet aan de legale voorwaarden voldoen.  Het is inderdaad essentieel dat alle voertuigen die zich in het verkeer bevinden volledig in orde zijn inzake verkeersveiligheid”.

De lijst met investeringen die gedaan  kunnen worden in het kader van deze modernisering van de Brusselse keuringscentra werd in samenwerking met de centra en de Federatie van de sector GOCA opgesteld.

“Als bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de technische controle in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn Schouwingscentrum voor Auto's en Automobiel-Controle en Techniek verheugd over de genomen maatregelen en wensen de actieve samenwerking met de lokale overheden verder te zetten met het oog op een performantere technische controle om zo een beter antwoord te bieden aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen inzake automobiel, technische controle en omgeving”, leggen Philippe Nivelles, Directeur van Schouwingscentrum voor Auto’ en Guy Deheselle, Administratief directeur van Automobiel-Controle en Techniek, eensgezind uit.

De instrumenten die dankzij de steun van het Gewest aangekocht werden zullen operationeel zijn in de vier Brusselse keuringscentra in de loop van het komende jaar.

 

Woordvoerder Bianca Debaets : Eric Laureys – elaureys@gov.brussels  0489/93.33.25.

 

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel