Bianca Debaets ondersteunt mensen met een handicap in Marokko

Een geslaagd project in Rabat wordt uitgerold over heel het land

De Brusselse Staatssecretaris bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking, Bianca Debaets, ondersteunt in Marokko een project dat op termijn de oprichting van 80  centra voor  doorverwijzing en onthaal van personen met een handicap in Marokko mogelijk moet maken. In samenwerking met Handicap International, L’Entraide Nationale van Marokko en het Marokkaanse ministerie van  Gezin, Solidariteit, Gelijkheid en Sociale ontwikkeling heeft het project een toolkit ontworpen aan de hand van de vruchtbare ervaringen uit de regio Rabat-Salé-Kenitra dankzij het samenwerkingsakkoord met het Brussels Gewest. Een budget van 38.000 euro werd  beschikbaar gesteld om onder andere de opleiding van ongeveer 200 mensen te financieren die in de nieuwe centra moeten werken om meer dan 2 miljoen mensen met een handicap over heel het land te ondersteunen.

Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris bevoegd met Ontwikkelingssamenwerking, ondersteunt Handicap International sinds 2014 bij de oprichting van middelen voor sociale actie op buurtniveau in de provincie Salé en in de provincie Khémisset (regio Rabat). Deze plaatselijke informatie- en doorverwijzingscentra  en  de centra voor doorverwijzing en onthaal van personen met een handicap (COAPH) hebben hun nut al bewezen. Om deze reden hebben de nationale overheden, die zich ervan bewust waren dat er een schrijnend tekort was aan dit soort structuren,  hun krachten gebundeld om het model van de COAPH’s uit te rollen over het hele Marokkaanse territorium. De subsidie van het Brussels Gewest heeft de afgelopen weken de opleiding van meer dan 160 ambtenaren van l’Entraide Nationale die op termijn de 80 nieuwe centra moeten besturen  mogelijk gemaakt. Als aanvulling op de opleiding  is een Marokkaanse delegatie recent naar Brussel gereisd om  de bestaande opvangstructuren te ontdekken.

“Het is voor mij een eer om  mijn steentje te kunnen bijdragen aan dit project waar uiteindelijk miljoenen mensen met een handicap van gaan kunnen genieten en ik denk in het bijzonder ook aan de families die vaak  te weinig ondersteuning krijgen”, verduidelijkt Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris bevoegd met Ontwikkelingssamenwerking. “Dankzij de Brusselse expertise ter zake, en ook dankzij de samenwerking met Handicap International, en de vruchtbare relaties met de lokale overheden en verenigingen, die besloten hebben het geslaagde project van Rabat te dupliceren, slagen wij erin om  aan te tonen dat ontwikkelingssamenwerking zinvolle missies verwezenlijkt op grote schaal en dit ondanks een relatief beperkt budget.

Tijdens de ontwikkeling van de toolkit COAPH zal er rekening gehouden worden met de aanbevelingen die voortvloeien uit de workshops met de institutionele actoren en de actoren uit de  Marokkaanse verenigingssector die de afgelopen maanden georganiseerd werden. Voorbeelden van deze aanbevelingen zijn dat opvang en ondersteuning  van mensen niet mag gebeuren op basis van een medisch getuigschrift  en het intensief gebruiken van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. De relevantste elementen  die naar boven kwamen tijdens het werkbezoek aan Brussel zullen eveneens gebruikt worden.

“Onze vruchtbare verplaatsing naar Brussel gaf ons de mogelijkheid te leren uit de ervaringen van de Belgische verenigingen in de sector van de handicap: modaliteiten voor de sociale en educatieve begeleiding van kinderen met een handicap, mobilisatie van politieke actoren, benadering van de rechten en op een transversale manier de mensen met een handicap benaderen in alle ontwikkelingsprogramma’s.  Deze uitwisseling van ervaringen zal ons versterken in onze rol als  actor die voorstellen op tafel legt en zal ons ook een nieuwe blik bieden  wat deze voorstellen betreft voor de regio Rabat-Salé-Kenitra”, legt Abderhamane El Moudni uit, directeur van het plaatselijk informatie- en doorverwijzingscentrum van de vereniging Bouregreg de Salé.

Een bestek werd opgesteld als richtlijn voor alle centra voor doorverwijzing en onthaal van personen met een handicap die binnenkort operationeel zullen worden in Marokko en dit met de actieve steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Perscontact

Eric Laureys, woordvoerder Bianca Debaets – elaureys@gov.brussels  0489 933 325
 

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel