Bianca Debaets roept nieuwe Brusselse besturen op van verkeersveiligheid prioriteit te maken

Samenwerken om aantal slachtoffers te doen dalen

Woensdag 17 oktober 2018 — De voorbije weken vielen er verschillende doden in het Brusselse verkeer, in onder andere Sint-Joost, Anderlecht & Neder-Over-Heembeek. Staatssecretaris Debaets roept de onderhandelende coalities in alle Brusselse gemeenten op om van verkeersveiligheid een prioriteit te maken. De wintermaanden staan voor de deur en dan vallen er traditioneel  meer zware verkeersongevallen.

Staatssecretaris Debaets is bezorgd over de vele zware verkeersongevallen: “Elk slachtoffer in het verkeer is een drama: een zoon, dochter, vader of moeder die nooit meer thuis komt. Nabestaanden zijn getekend voor het leven. Daarom moeten we – gewest en gemeenten samen – de krachten bundelen om het aantal slachtoffers zo sterk mogelijk terug te dringen.”

 

Het Brussels Gewest stelt verschillende middelen ter beschikking van de gemeenten om het verkeer veiliger te maken. We hebben een fonds voor het uitvoeren van kleinere infrastructuuringrepen, zoals verkeersremmers, die geen vergunning vereisen en al een significant effect op de veiligheid kunnen hebben. De gemeentes kunnen daar beroep op doen en binnenkort kunnen ze ook beroep doen op financiële middelen van het gewest om schoolstraten te installeren.

 

En er is ook een belangrijke rol voor handhaving weggelegd. We hebben een nieuwe trajectcontrole aan de Leopold III-laan, we 2 miljoen euro geïnvesteerd in meer en betere flitspalen. Ik roep de gemeentes en de lokale politiezones dan ook op om er zo goed mogelijk gebruik van te maken. Brusselaars zijn de hardrijders beu en wie niet horen wil, moet voelen.

 

Desnoods inbeslagname

 

Debaets ziet ook een belangrijke proactieve rol voor de politie: “De verkeerspolitie wordt niet altijd zo hoog ingeschat binnen het politiekorps. Maar je ziet dat de bestaande fietsbrigades enorm geapprecieerd worden door de Brusselaars. De bevolking wil dat de politie actief tussenkomt en asociaal en gevaarlijk rijgedrag direct bestraft. Want wie de regels straffeloos overtreedt, gaat zich vogelvrij wanen en zich steeds gevaarlijker gedragen. De burgemeesters sturen de politiekorpsen aan en moeten meer de klemtoon op verkeersveiligheid leggen. Zij kunnen ook beroep doen op middelen van het gewest om een fietsbrigade op te starten of uit te breiden.”

 

Debaets pleit ook voor een stevige stok achter de deur: “Sommige chauffeurs zijn hardleers en weigeren zich aan te passen. Wie aan 204 km per uur door de Louizalaan vlamt, gedraagt zich als een potentiële moordenaar. Burgemeesters kunnen  – in tegenstelling tot het gewest –  overgaan tot een inbeslagname van het voertuig. Ik raad hen dan ook aan, bij zware en gevaarlijke recidive, dat te doen. Brussel moet en zal veiliger worden.”

 

Pers: Eric Laureys, elaureys@gov.brussels , 0489/93.33.25

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets