Bianca Debaets steunt 23 projecten rond verkeersveiligheid

Meer dan 1,2 miljoen euro vrijgemaakt voor betere sensibilisering in het Brussels Gewest

Zondag 17 december 2017 — Naar aanleiding van een projectoproep van Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets die in september plaatsvond, werden 23 projecten weerhouden. De projecten worden ontwikkeld door verenigingen die ijveren voor een betere opleiding en een betere sensibilisering rond verkeersveiligheid. De projecten zullen in 2018 uitgewerkt worden voor een erg divers publiek, waaronder scholieren, senioren, jongeren in kansarmoede en mensen die nog (bijna) nooit gefietst hebben.

Het Brussels Gewest voerde reeds grote sensibiliseringscampagnes (rond snelheid, alcohol achter het stuur, het dragen van de gordel, enz.) en die zullen vanaf volgend jaar verder uitgebouwd worden. Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets heeft nu beslist om een specifieker publiek direct aan te spreken door een beroep te doen op de ervaring van verschillende verenigingen.

“Dankzij deze projecten kunnen we ook doelgroepen aanspreken die we moeilijker bereiken met de klassieke sensibiliseringscampagnes die vaak gericht zijn op het grote publiek. Ik denk dan bijvoorbeeld aan senioren, kinderen, nieuwe fietsers of mensen uit een kansarme omgeving. Bovendien maken we zo gebruik van de expertise van middenveldorganisaties die dicht bij deze doelgroepen staan”, aldus Bianca Debaets.

 

Een greep uit de projecten:

  • Het voetgangersbrevet (Goodplanet) wil kinderen uit de 2de en de 3de kleuterklas aanleren hoe ze veilig de weg moeten oversteken.
  • Via velo Beginners (Pro Velo) biedt praktijk fietslessen aan voor volwassenen. Er worden negen modules georganiseerd en ze zijn onder meer gericht op allochtone vrouwen.
  • Wegcode voor senioren (Fédération des Auto-écoles Agréées) organiseert opleidingen waarin senioren geïnformeerd worden over aanpassingen van de wegcode.
  • De 100 dagen van het verkeer (Drive up Safety) richt zich op 18.000 scholieren van middelbare scholen in het Brussels Gewest. De beste adviezen zullen via 600 ateliers verspreid worden.
  • In samenwerking met VIAS Institute zullen projecten opgezet worden voor verkeerseducatie en sensibilisering naar verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld kansarme jongeren, personen met een beperkte mobiliteit en jeugdverenigingen.

 

De projecten zullen in de loop van 2018 plaatsvinden en alles samen werd er een bedrag van 1.228.000 euro vrijgemaakt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een actief beleid rond verkeersveiligheid, zoals voorzien in het meerjarig actieplan (2011-2020) dat goedgekeurd werd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Daarin staat de ambitieuze maar realistische  doelstelling dat het aantal doden (binnen de 30 dagen) en gewonden met 50% moet dalen tegen 2020. Voor sommige strategische en operationele doelstellingen van het Gewestelijk Actieplan zijn er specifieke sensibiliserings- of opleidingsacties nodig.

 

Woordvoerder van Bianca Debaets: Eric Laureys – elaureys@gov.brussels  0489 93 33 25.

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets