BOB-weekend: 3,49 % positieve controles

De zes politiezones hebben afgelopen weekend meer dan 3.500 bestuurders gecontroleerd

Maandag 18 december 2017 — De Brusselse Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, Bianca Debaets, is verheugd over het  controle-weekend dat georganiseerd werd in het kader van de BOB-campagne  door onder andere de zes politiezones.  In totaal werden 3.518 voertuigen gecontroleerd op de wegen van het Gewest.  123 bestuurders bliezen positief, dit komt overeen met 3,49%.  Dit cijfer ligt rond het gemiddelde van de BOB-controles van de afgelopen jaren.  

“Rijden en drinken gaan niet hand in hand. We moeten dit steeds blijven benadrukken en deze winter zullen trouwens nog veel controles uitgevoerd worden” verduidelijkt Bianca Debaets.

De zes politiezones van het Brussels gewest hebben van vrijdag 15/12 van 18u tot en met deze maandag 18/12 tot 6u een BOB-marathon gehouden.  Meer dan 150 agenten controleerden in totaal 3.518 voertuigen. 123 bestuurders werden positief getest:  121 voor alcohol en 2 voor drugs. Bovendien werd het rijbewijs van 26 beboete bestuurders ingetrokken.

Sensibilisering is enkel en alleen efficiënt als er controles plaatsvinden en boetes opgesteld worden, daarom ben ik ook tevreden over het werk dat afgelopen weekend op het terrein  geleverd werd  door de politie”, legt Bianca Debaets uit, Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid.  “Jammer genoeg zal er steeds een kleine groep bestaan die niet begrijpt dat alcohol of drugs achter het stuur hen in gevaar kan brengen. Zij en andere weggebruikers kunnen daar het slachtoffer van worden. We moeten de burgers dus blijven aanmoedigen om hun verantwoordelijkheden op te nemen en om uit voorzorg op voorhand een BOB aan te duiden.”

De wintercampagne “BOB en trots erop” loopt nog tot 29 januari 2018.  Tijdens deze periode zullen de politiezones regelmatig controles organiseren.  Deze controles zullen vooral  uitgevoerd worden tijdens de feestdagen en tijdens een ander “Weekend zonder alcohol achter het stuur” dat zal plaatsvinden van 12 tot 15 januari 2018. 

 

 

Woordvoerder Bianca Debaets : Eric Laureys – elaureys@gov.brussels  0489 933 325.

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets