Brussels actieplan tegen homofobie

3 op 10 holebi’s heeft ooit zwaar fysiek geweld ervaren

Dinsdag 17 oktober 2017 — Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bianca Debaets, gaat een actieplan tegen homofobie opstellen. Het plan zal uitgaan van een integrale aanpak en focust zowel op discriminatie op het werk en bij dienstverlening als op geweld en intimidatie. 90% van de holebi’s heeft al een gewelddadig incident meegemaakt. Drie op tien heeft al zwaar fysiek geweld ervaren.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets: “We mogen niet passief toekijken op het geweld en de discriminatie die de LGBTQI-gemeenschap ervaart. Daarom voorzien we in ons plan niet minder dan 23 acties die problemen op verschillende domeinen  in kaart brengen én corrigeren. De komende dagen wordt overleg met de sector opgestart. Doel is om het actieplan aan te vullen met verschillende bijkomende ideeën”.

 

Waarom is zo’n actieplan tegen homofobie noodzakelijk? De voorbeelden zijn legio:

 

  • Anja is een transgender die concrete stappen wil zetten om vrouw te worden. Maar als ze daarvoor naar de gynaecoloog gaat, wordt dat niet terugbetaald door de ziekteverzekering omdat ze officieel (nog) geen vrouw is  en gynaecologie voor mannen niet terugbetaald wordt.

Actie: voor mensen die in een overgangsfase zitten, moet een uitzondering in terugbetaling voorzien worden.

 

  • Anja heeft vast werk en zou, na lang sparen, graag een appartement in hartje Brussel kopen. Maar een verzekeringsbedrijf weigert haar een levensverzekering te verkopen omdat transgenders als een risicogroep worden gepercipieerd.

Actie: verzekeringsmakelaars moeten gesensibiliseerd worden, en Anja kan klacht indienen wegens discriminatie, op basis van de verstrengde Brusselse antidiscriminatie ordonnantie .

 

  • Valentin en Léon zijn een koppel dat regelmatig als ze ’s nachts naar huis wandelen wordt uitgescholden voor ‘sale pédé’ door telkens dezelfde groep jongeren. Ze willen geen klacht indienen omdat ze denken dat het tot niets leidt.

Acties:

- de politie in Brussel krijgt al jaren lang speciaal vorming om goed om te gaan met het opnemen van klachten en er naar te handelen.

- Jongeren gaan op school lessen krijgen over verschillende vormen van seksualiteit en de respectvolle manier van daarmee om te gaan.

- Een klacht indienen vraagt een procedure, maar we blijven holebi’s stimuleren om klacht in te dienen wanneer ze geïntimideerd of aangevallen worden, zodat het probleem beter in kaart gebracht wordt.

 

Voor een aantal remedies moet ook de federale regering stappen zetten. Staatssecretaris Debaets hoopt dat het Brussels actieplan inspirerend kan zijn voor het nationaal actieplan dat zou komen van het federaal kabinet voor Gelijke Kansen:

 

We hebben een erg grote holebigemeenschap in Brussel. En van de ongeveer 200 Belgische LGBT+-verenigingen zijn er ruim 50 gebaseerd en actief in het Brussels gewest. We zijn het aan hen verschuldigd om voortrekker te zijn en garant te staan voor gelijke rechten voor iedereen. Onze diversiteit is een verrijking voor onze stad en samenleving. Laat ons dat overal in het land uitdragen”, aldus nog Debaets.

 

Woordvoerder Eric Laureys, elaureys@gov.brussels , 0489/93.33.25

 

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets