Brussels Gewest investeert in bijkomende fietsbrigades

Zes politiezones maken aanspraak op middelen voor aanschaf fietsen en materiaal

Deze ochtend hebben Brussels burgemeester Philippe Close en Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets een politiepatrouille van de fietsbrigade van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene bijgewoond. Bianca Debaets heeft er aangekondigd dat het Brussels Gewest zal investeren in nieuwe fietsbrigades voor politiezones die daar nog geen gebruik van maken. Bestaande fietsbrigades zullen worden uitgebreid.

Politieagenten op de fiets zijn aanspreekbaar en mobiel. Ze zijn uitermate geschikt om te patrouilleren in een voetgangerszone of om verkeersinbreuken vast te stellen die zachte weggebruikers in gevaar brengen. De fietsbrigade in de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene is de grootste in Brussel met 41 bikers. Zij schreven afgelopen jaar meer dan 41.000 pv’s uit waarbij het in 60% van de gevallen ging om de bescherming van zachte weggebruikers.

Ik wil dat fietsbrigades een vertrouwd beeld worden in heel het Brussels Gewest. Fietsbrigades zijn een goede manier om de verkeersregels te doen naleven, in het voordeel van de zachte weggebruiker”, vertelt Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. “Uiteraard blijven snelheids- en alcoholcontroles belangrijk. Maar het is even belangrijk om een aanspreekbare en zichtbare politieaanwezigheid te hebben in onze straten. Daarom voorzien we middelen voor elke politiezone om speciaal uitgeruste fietsen en bijhorend materiaal aan te schaffen. Dat zal de verkeersveiligheid ten goede komen”.

Het gebruik van vervoersmiddelen van politieagenten in onze stad evolueert permanent en volgt de trends in stadsmobiliteit”, vertelt burgemeester van de stad Brussel Philippe Close. “De meerwaarde van Bikers in een stad spreekt voor zich. Deze teams bieden tal van voordelen voor wat betreft het contact met de burgers et bijgevolg ook de efficiëntie. Ze zijn makkelijker aanspreekbaar, het contact is gemoedelijker, ze kunnen zich sneller verplaatsen tijdens evenementen of drukke verkeerssituaties, er zijn meer frequente bezoeken aan wijken, ze merken sneller veranderingen op in de omgeving, ze hebben sneller toegang tot parken en voetgangerszones, hebben vlotter contact met andere fietsers en krijgen zo ook een beter beeld van de moeilijkheden van de zwakke weggebruikers en zorgen ervoor dat onze politie meer ‘aanwezig’ is in de stad”.

Vandaag maken reeds 4 van de 6 Brusselse politiezones gebruik van een fietsbrigade. Dat moet beter. Het voorziene budget voor de ondersteuning van de politiezones in hun controletaak in het verkeer bedraagt 1,2 miljoen euro in 2019. De middelen zijn afkomstig van het Brussels Verkeersveiligheidsfonds, dat gespijsd wordt met in Brussel geïnde verkeersboetes. De politiezones worden opgeroepen om van die middelen gebruik te maken en projecten in te dienen bij het Brussels Gewest voor het creëren van fietsbrigades of het versterken van de huidige vloot.

De kostprijs van een speciaal uitgeruste politiefiets met bijkomend aangepast materiaal bedraagt 4.200 euro.

Perscontacten

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys – elaureys@gov.brussels – 0489 933 325

Woordvoerder Philippe Close : Wafaa Hammich – wafaa.hammich@brucity.be – 0484 870 661

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel