Brussels Gewest zorgt voor betere omkadering van de verkoop van dieren

Verkoop van kittens pas toegestaan vanaf 13 weken en in aanwezigheid van de moeder

Donderdag 28 juni 2018 — Op initiatief van de Brusselse Staatssecretaris voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets, heeft het Brussels Gewest besloten om een aantal strengere regels op te leggen om dieren die verkocht worden beter te beschermen.  De dierenzaken zullen hun lokalen moeten aanpassen zodat er ook een buitenruimte is voorzien.  Anderzijds wordt de invoer van dieren beperkt en moet reclame aan de hand van fotomateriaal van de dieren in kwestie gebeuren. 

Het Brussels Gewest telt 26 erkende “inrichtingen” voor dieren:  1 kweker-handelaar van honden, 16 voornamelijk hobbykwekers van katten en 9 asielen.  De wijzigingen betreffen voornamelijk de infrastructuur.  De inrichtingen voor honden en katten zullen voortaan geen roostervloeren meer mogen gebruiken aangezien deze te gevaarlijk zijn voor de dieren.  Een buitenruimte zal verplicht ingericht moeten worden en de quarantaineperiode voor dieren die afkomstig zijn van een andere kweker wordt uitgebreid van vijf naar tien dagen. Hierdoor kan het risico op ziekteoverdracht beperkt worden. 

Wat het dierenwelzijn zelf betreft moeten de hondenpups en kittens die verkocht worden in dezelfde inrichting als hun moeder verblijven. Dit bevordert de socialisatie van het dier en geeft potentiële kopers een beter zicht op de gezondheidstoestand van het dier.  Op die manier wordt ook de import van dieren vermeden en de eigen kweek opgelegd.  In advertenties moeten de inrichtingen voortaan werkelijke foto’s gebruiken en het gebruik van stockfoto’s is niet langer toegestaan.  Tot slot - en op aanbeveling van experten - mogen katten pas verhandeld worden vanaf dertien weken in plaats van zeven.

“Nadat we de regels inzake reclame voor de verhandeling van dieren verscherpt hadden, zullen deze nieuwe regels het welzijn van dieren verder verbeteren en onze wetgeving versterken in de strijd tegen elke malafide vorm van verhandeling van dierenIk denk daarbij aan de illegale puppyhandel vanuit het buitenland”, benadrukt Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn.

Deze nieuwe wijzigingen van het besluit van 27 april 2007 houdende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren zullen op 1 januari 2021 in werking treden. De inrichtingen hebben dus twee en een half jaar om zich aan te passen.

Woordvoerder Bianca Debaets : Eric Laureys –  0489 933 325 – elaureys@gov.brussels
 

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets