Brussels rijbewijs : risicoperceptietest en EHBO-vorming verplicht vanaf 1 november

Nieuwe regeling leertraject gaat van kracht

Zondag 28 oktober 2018 — De Brusselse staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, Bianca Debaets, heeft de rijopleiding en de examens voor het rijbewijs (categorie B) hervormd en die hervorming is van kracht vanaf 1 november 2018. Sinds deze lente is er al een nieuw theoretisch examen, waarbij men maar één zware fout mag maken en men minimum 41 punten op 50 moet halen. En vanaf nu zijn er nog drie nieuwe evoluties: een keuze tussen vier pistes (in plaats van twee nu) om te leren rijden, de verplichting om een cursus EHBO te volgen en een verplichte risicoperceptietest voor het rijexamen.

Bianca Debaets : « Het is een belangrijke  hervorming die rekening houdt met de noden en verzuchtingen van iedereen die betrokken is bij de rijopleiding. Zo krijgen kandidaat-chauffeurs bijvoorbeeld meer opties om hun rijbewijs te halen. We zijn ook de eerste in België om EHBO verplicht te maken, wat mijns inziens essentieel is. Bovendien tonen we met de risicoperceptietest hoe we de veiligheid van actieve weggebruikers zoals voetgangers en fietsers kunnen verbeteren, wat uiterst belangrijk is als we de verkeersveiligheid in ons Gewest nog willen versterken. »

Sinds de 6e staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor verkeersveiligheid en voor alles wat te maken heeft met het behalen van een rijbewijs categorie B. Met de sterke hervorming van de rijopleiding wil het Brussels Gewest toekomstige chauffeurs beter vormen en voorbereiden om uit eindelijk het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verlagen.

Betere rijopleiding

In vergelijking met het vroegere systeem, zal de nieuwe Brusselse rijopleiding de keuze bieden tussen vier opleidingstrajecten (ipv twee trajecten vandaag):

  1. Een nieuw opleidingstraject : de mengvorm tussen vrije begeleiding en rijschool. De mengvorm houdt in dat leerling-chauffeurs vanaf 17 jaar praktijklessen kunnen nemen bij de rijschool (14u vorming) gevolgd door minimum 6 maanden vrije begeleiding. Ook hier bedraagt de maximumduur van de stageperiode 18 maanden.
  2. Een nieuw opleidingstraject : mogelijkheid om zonder eigen wagen snel examen af te leggen. De leerling-chauffeur volgt 30 uur rijles bij de rijschool. Daarna kan hij het examen afleggen zonder een stageperiode te moeten doorlopen. Uit bevragingen is gebleken dat vooral in het Brussels Gewest veel mensen niet beschikken over een eigen wagen.
  3. De vrije begeleiding blijft behouden. De minimale stageperiode na het slagen in het theoretisch rijexamen stijgt van 3 naar 9 maanden. De maximumduur van de stageperiode wordt teruggebracht tot 18 maanden (ipv 36 maanden in het huidige systeem).
  4. Het opleidingstraject met de rijschool blijft behouden: 20u praktijklessen bij de rijschool gevolgd door een vrije stage van minimum 3 maanden.

EHBO-opleiding en risicoperceptietest

Voordat chauffeurs hun rijbewijs kunnen halen, worden alle kandidaten verplicht om een EHBO opleiding te volgen, met onder andere het aanleren van de juiste reacties wanneer er een ongeval is gebeurd. Dat is een primeur voor België. Deze vorming wordt gegeven door het Rode Kruis en bestaat deels uit een e-learning module (1,5 uur) en deels uit een praktijksessie (3 uur). Het Rode Kruis kan 20.000 kandidaten per jaar vormen, wat ongeveer overeenkomt met de jaarlijkse vraag in het Brussels Gewest. Extra belangrijk is dat er speciale assistentie voorzien is voor mensen met een fysieke of visuele beperking.

Om goed de maat van de stad te simuleren, wordt er ook een risicoperceptietest ingevoerd. Dat laat toe de capaciteiten van de kandidaat te testen hoe hij of zij anticipeert op voetgangers, fietsers, en motorrijders. Nadat de kandidaten verschillende video’s gezien hebben, krijgen ze een aantal multiple choice vragen voorgeschoteld. Enkel als ze slagen (minimum 6 op 10) mogen ze hun praktisch rijexamen beginnen.

Nieuw theorie examen sinds 30 april : een slaagpercentage van 31,86%

Het nieuw theorie examen evalueert strenger op het vlak van zware overtredingen tegen de verkeerscode. Bij een tweede zware fout, moet de kandidaat sowieso het examen opnieuw doen. En om te slagen moeten de kandidaten minimum 41 op 50 halen. Sinds 30 april zien we dat het slaagpercentage gedaald is (31,86% tegenover 38,49% voor januari tot april).

Ter herinnering : kandidaten kunnen de examens afleggen in het Frans of het Nederlands, of met een tolk in het Engels of het Duits.

 

Woordvoerder Bianca Debaets : Eric Laureys – 0489 933 325 - elaureys@gov.brussels

 

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets