Brusselse actoren voor internationale solidariteit verenigd in regionaal netwerk

Bianca Debaets wil lokale partnerschappen rond ontwikkelingssamenwerking bevorderen

Vrijdag 16 maart 2018 — Een honderdtal leden van het Brussels Regionaal netwerk voor Internationale Solidariteit (BRNIS) komen vrijdag samen in Brussel en dit op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets. Tijdens deze bijeenkomst zal een charter ondertekend worden waardoor meer samenwerking mogelijk wordt.  Het gaat om ngo's, gemeenten, verenigingen of scholen.  Het BRNIS wordt op dit moment gecoördineerd door het consortium 11.11.11.

Het Brussels Regionaal netwerk voor internationale solidariteit (BRNIS) is een participatief platform dat openstaat voor alle Brusselse actoren in de internationale solidariteit. 

“Gezien de complexiteit van het Belgische institutionele landschap en de diversiteit van de actoren in ons gewest is het essentieel dat dit platform synergiën en partnerschappen mogelijk maakt. Ik denk aan organisaties die rond hetzelfde thema of in dezelfde regio in het Zuiden werkzaam zijn. We willen op gewestelijk niveau een uitwisselings- en ontmoetingsnetwerk creëren.  Daarom ben ik verheugd dat een charter opgesteld werd dat in overleg met alle betrokkenen (ngo's, gemeenten, verenigingen, enz.) goedgekeurd zal worden”, legt Bianca Debaets uit, Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Het charter voorziet eveneens de waardering van de expertise van de actoren van de internationale solidariteit en de zichtbaarheid en de promotie van hun acties.

Dankzij het BRNIS, een soepele en informele structuur, vindt permanent overleg plaats tussen het Gewest, de gemeenten en de sector. Deze laatste geniet van de steun van het Gewest, 90% van het jaarlijkse budget voor Ontwikkelingssamenwerking gaat namelijk naar deze sector. In 2017 is 925.000 euro gevloeid naar heel wat projecten waarbij de nadruk lag op wereldburgerschap, duurzaamheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de klimaatopwarming of eerlijke handel. Deze herfst zal trouwens een tweede Dag van de Fair Trade georganiseerd worden in Brussel.

 

Woordvoerder Bianca Debaets : Eric Laureys – elaureys@gov.brussels 0489 933 325

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets