Crisis-BXL: voortaan 1 centraal meldnummer voor crisisjeugdhulp

Samenwerking tussen Jo Vandeurzen, Didier Gosuin, Guy Vanhengel, Maggie De Block en Bianca Debaets

Donderdag 29 maart 2018 — Crisis-BXL is de nieuwe naam voor de vroegere meldpunten crisisjeugdhulp CAW Brussel en BRU- STARS. Bij het meldpunt kan elke hulp- of dienstverlener (huisarts, politie, leerkracht, jeugdwerker, straathoekwerker) die in contact komt met een kind of jongere in een crisissituatie terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Crisis-BXL verwijst de oproeper door naar de passende organisatie.

Het nieuwe Crisis-BXL is in beide landstalen 7/7 en 24/24 bereikbaar op 02/209 16 36.

Crisis-BXL komt er na een samenwerking tussen Federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen, de Brussels GGC-Collegeleden belast met Gezondheidsbeleid Didier Gosuin en Guy Vanhengel en Brussels VGC-Collegelid voor Gezondheid Bianca Debaets.

Jongeren in een crisissituatie en mensen in hun omgeving hebben geen boodschap aan de complexiteit van Brussel. Ze moeten snel en doeltreffend geholpen worden wanneer dat nodig is. De samenwerking tussen verschillende diensten leidt nu tot een eenvoudig en gecentraliseerd oproepnummer waarmee we kinderen en jongeren nog beter dan vroeger kunnen opvangen en doorverwijzen. Ik wil mijn collega’s bedanken voor de goede samenwerking om dit mogelijk te maken”, vertelt Bianca Debaets vanuit haar functie als VGC-Collegelid voor Gezondheid.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Crisishulp is een onmisbare pijler in het jeugdhulplandschap. De integratie van het vroegere meldpunt CAW crisisjeugdhulp Brussel in Crisis-BXL is een grote stap vooruit in de uitbouw van steeds performantere crisisnetwerken die alle levensdomeinen omvatten. Ik ben verheugd dat op korte tijd een samenwerkingsmodel kon worden ontwikkeld om de crisishulp aan jongeren en hun gezinnen in Brussel te garanderen.”

«We zijn verheugd dat de diensten op het terrein hun krachten bundelen om een geïntegreerd antwoord te bieden op de noden van jongeren in crisissituaties.  Dit is een bijkomende stap in de goede samenwerking tussen de bevoegde overheden in Brussel. Het centrale meldnummer is ook een concrete actie volgend uit de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en het netwerk BRU STARS », vertellen Didier Gosuin et Guy Vanhengel, bevoegd binnen de GGC voor Gezondheidsbeleid.

Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid ten slotte: “Jongeren die een crisis doormaken hebben geen boodschap aan technische uitleg over verschillende beleidsniveaus of -domeinen. Ze hebben enkel nood aan de best mogelijke opvang en zorg. En dit initiatief is een mooi voorbeeld van hoe we dit kunnen organiseren op het terrein. Belangrijk is ook dat jongeren via het centrale oproepnummer steeds naar de meest gepaste zorg verwezen kunnen worden. Gedaan dus met boodschappen als “sorry, hier bent u aan het verkeerde adres”, de actoren op het terrein zorgen ervoor dat de jongere steeds goed terechtkomt.”

Het CAW crisismeldpunt Brussel ontving in 2017 354 aanmeldingen waarbij het ging om 476 kinderen en jongeren. Het aantal aanmeldingen zit al enkele jaren in stijgende lijn. In 2013 gebeurden er 153 aanmeldingen over 201 kinderen en jongeren. Zie meer gedetailleerde cijfers in bijlage.

 

Op vrijdag 30 maart wordt het nieuwe Crisis-BXL officieel voorgesteld. Afspraak om 9u30 in de Leopold II-laan 184D, 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Gelieve te verwittigen indien u aanwezig zult zijn.

Perscontact CAW Brussel: Bianca Dewolf – 0479 58 41 70 – bianca.dewolf@cawbrussel.be

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys – 0489 933 325 – elaureys@gov.brussels

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets