EHBO-opleiding Belgische Rode Kruis weldra verplicht voor wie een rijbewijs wil halen in het Brussels Gewest

Gratis cursussen zullen mensenlevens redden

Woensdag 23 mei 2018 — Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets en het Belgische Rode Kruis hebben de EHBO-opleiding voorgesteld die vanaf 1 november 2018 verplicht zal zijn voor eenieder die in het Brussels Gewest een praktische rijopleiding volgt. De doelstelling is om toekomstige automobilisten een basisvorming te geven over hoe om te gaan met gekwetsten in het verkeer, nog voor de hulpdiensten aangekomen zijn. Het eerste uur na een aanrijding is immers van cruciaal belang voor de overlevingskansen van een slachtoffer. Om en bij de 20.000 EHBO-opleidingen zullen jaarlijks gegeven worden door het Belgische Rode Kruis. De EHBO-opleiding is kosteloos voor de cursisten.

Wanneer alle nieuwe chauffeurs over een basiskennis van eerste hulp bij verkeersongevallen beschikken, is de kans veel groter dat bij een ongeval iemand in de nabijheid weet wat te doen om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. Dankzij deze verplichte opleiding zal het aantal verkeersslachtoffers in Brussel op termijn afnemen.

« We willen minder verkeersdoden en minder zwaargewonden in Brussel. De verplichte EHBO-opleiding zal daartoe een belangrijke bijdrage leveren. Wie zo’n opleiding volgde, zal nog voor de hulpdiensten arriveren de juiste dringende zorgen kunnen toedienen bij het slachtoffer van een verkeersongeluk » vertelt Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets. « Het zijn vooral de eerste minuten na het ongeval die bepalend zijn voor de overlevingskansen. Het is dan ook cruciaal dat de juiste eerste zorgen zo snel als mogelijk worden toegediend. Voor kandidaat-bestuurders is deze opleiding kosteloos. Wij nemen als overheid de kosten voor onze rekening omdat we het zien als een investering in de verkeersveiligheid van alle Brusselaars en bij uitbreiding van heel het land ».

Het Brussels Gewest is het enige gewest in België waar een EHBO-opleiding verplicht is voor kandidaat-bestuurders. De vorming zal bestaan uit twee luiken:

  • Een theoretisch gedeelte dat via internet thuis of vanop afstand gevolgd kan worden
  • Een praktisch gedeelte waarbij groepjes van 20 personen gedurende 3 uur praktijkles krijgen

Het Belgische Rode Kruis is verheugd met de geplande EHBO-opleidingen. Al sinds 2013 pleit het Belgische Rode Kruis ervoor dat alle kandidaat-bestuurders in ons land zo’n opleiding zouden volgen. Daartoe lanceerde het Belgische Rode Kruis toen ook een petitie. Uit een studie blijkt trouwens dat 8 op de 10 Belgische bestuurders helemaal onbekwaam zijn om de eerste zorgen toe te dienen na een ongeval.

Deze Brusselse plannen kaderen helemaal in het engagement voor meer verkeersveiligheid dat de verschillende landen aangesloten bij het Rode Kruis opnemen”, vertelt Hans Verstraeten, directeur van het Vormingsinstituut. “De eerste hulp bij ongevallen vervangen uiteraard niet de echte hulpdiensten. Wel zijn ze een essentieel element in het verhogen van de overlevingskansen van een slachtoffer. Je hoeft geen dokter of verpleger te zijn om levens te kunnen redden. Iedereen die de EHBO-opleiding gevolgd heeft, kan bijdragen aan het doen dalen van het aantal verkeersdoden”.

De hervorming van de praktische rijopleiding in Brussel wordt van kracht op 1 november 2018. Na een succesvol theoretisch rijexamen zullen kandidaat-bestuurders de keuze hebben uit 4 mogelijke trajecten voor de praktische rijopleiding (ipv 2 trajecten vandaag):

  • Combinatie vrije rijopleiding en autorijschool + stage
  • 30 uur autorijschool en directe toegang tot het examen
  • Vrije rijopleiding + stage
  • Opleiding bij de autorijschool + stage

Los van de verplichte EHBO-opleiding zal ook het afleggen van een risicoperceptietest vanaf 1 november 2018 deel uitmaken van de vernieuwde Brusselse rijopleiding.

 

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys: 0489 933 325 elaureys@gov.brussels
Woordvoerder Belgische Rode Kruis : Ine Tassignon : 0496 85 65 45 ine.tassignon@rodekruis.be

 

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets