Fremault en Debaets ondersteunen duurzame initiatieven in het Zuiden

Projecten gesitueerd in Rabat (Marokko) en Kinshasa (DR Congo)

Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets steunt samen met Brussels Minister voor Leefmilieu Céline Fremault projecten in het Zuiden waarbij gendergelijkheid en de klimaatzaak centraal staan. Met de steun is een subsidiebedrag van 450.000 euro gemoeid. De geselecteerde projecten worden uitgevoerd in één van de partnerregio’s van het Brussels gewest: de stadsregio Kinshasa (DR Congo) en de regio Rabat-Salé-Kénitra (Marokko). Het gaat om drie verschillende projecten van Handicap International, Wereldsolidariteit en ULB-coopération.

Na een dit voorjaar gelanceerde projectoproep bij erkende ngo’s zijn nu 3 projecten weerhouden. Bij die selectie werd rekening gehouden met de haalbaarheid van de voorstellen, maar ook met hun impact, hun duurzaamheid, de integratie van de genderdimensie en de klimaatzaak.

« Ik ben blij dat we met erkende ngo’s kunnen samenwerken die hun deugdelijkheid reeds bewezen hebben. Met hun kennis en ervaring zullen ze projecten opzetten die het leven van alledag verbeteren. Het is van belang dat de projecten de lange termijn voor ogen houden en daarom het beste gedragen worden door een zo groot mogelijke groep lokale bewoners », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets.

« Deze steun moet in het licht gezien worden van de inspanningen die het Brussels gewest reeds neemt in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Ik ben ook erg blij dat wij onze internationale verplichtingen kunnen vervullen door middel van bilaterale projecten met partnerregio’s. Het project dat gecoördineerd wordt door ULB-coopération heeft bijvoorbeeld als doel om de gevolgen van de klimaatopwarming te milderen door inzet van bijenteelt », vertelt Brussels Minister voor Leefmilieu Céline Fremault.

De drie geselecteerde projecten ter waarde van elk 150.000 EUR:

 

1. « Alle vrouwen – Alle rechten » in de stedelijke zones van Rabat-Salé-Kenitra (Marokko)

Met dit project wil Handicap International vrouwen met een handicap (of moeders van kinderen met aan handicap) die slachtoffer zijn van discriminatie of geweld beter begeleiden. De ongelijkheden waarmee vrouwen geconfronteerd worden omwille van hun geslacht of omwille van hun handicap moeten bestreden worden. Dit kan het beste gebeuren door bestaande organisaties die nu reeds werken rond vrouwenrechten te linken met verenigingen die zich inzetten voor mensen met een handicap.

 

2. « Zelfredzaamheid voor de landbouwsters in de deelgebieden Mont-Ngafula en N’sele van de stad Kinshasa » (DR Congo) 

Het project heeft tot doel de autonomie van de vrouw 'op het platteland' te stimuleren in de gemeenten Mont-Ngafula en N'sele van de stad Kinshasa door het stimuleren van bos-weide-akkerbouwsystemen. Men wil ook werken aan de verbetering van vrouwelijk leiderschap op lokaal en communaal vlak. Tot slot wil het project ook de milieu- en gezondheidsgerelateerde omstandigheden bij de bevolking verbeteren door te ijveren voor een hogere aansluitingsgraad bij het ziekenfonds.

 

3. «  Mildering van de klimaatverandering of aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering door het stimuleren van de bijenteelt » in de stadsregio Kinshasa » (DR Congo)

Met dit project zal de bijenteelt in de regio gestimuleerd worden. Concreet is er sprake van een herbebossingsprogramma van 325 ha in en rondom de koolstofput van Ibi. Met behulp van de subsidie die in het kader van deze projectoproep wordt toegekend, wil men ook bijdragen tot het behoud van een galerijbos van 40 ha en een extra bebossing van 40 ha voorzien waarin 1000 bijenhuizen en bijenkorven kunnen worden ondergebracht die worden gebruikt voor de opleiding van imkers (m/v).

 

 

Woordvoerster Céline Fremault : Kathrine JACOBS - kjacobs@gov.brussels - 0474/62.40.43

Woordvoerder Bianca Debaets : Pierre MIGISHA - pmigisha@gov.brussels - 0475/720.412.

 

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel