« Gebruik van proefdieren : waar staan we ? »

Studiedag met als centraal thema de alternatieven voor dierproeven

Dinsdag 7 november 2017 — Nu woensdag 8 november organiseert Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn samen met haar administratie Leefmilieu Brussel een studiedag over het gebruik van labodieren. Het is de ideale gelegenheid om een stand van zaken te geven van dierproeven in Brussel en de alternatieven die vandaag reeds bestaan of in ontwikkeling zijn. Het Brussels gewest bevestigt alvast de intentie om het aantal gebruikte proefdieren drastisch te verminderen. De studiedag vindt plaats in het auditorium van Leefmilieu Brussel op de Tour & Taxissite.

Onder de sprekers mogen we een panel experten en universitaire wetenschappers rekenen alsook dierenartsen en ethici. De sprekers zijn afkomstig uit binnen- en buitenland. De bedoeling is om een globale stand van zaken op te maken: waar staan we vandaag de dag met dierproeven? Welke ontwikkelingen zijn aan de gang om binnen korte en middellange termijn alternatieven voor dierproeven te kunnen hanteren?

« Het Brussels gewest telt enkele belangrijke labo’s waar met proefdieren gewerkt wordt. Ik vind het daarom belangrijk dat ons gewest een voortrekkersrol speelt in het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven », vertelt Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets. « Wij ondersteunen al meer dan drie jaar het onderzoek van professor Vera Rogiers die samen met haar team op zoek gaat naar alternatieven voor dierproeven in de vorm van in vitro modellen op basis van menselijke huidcellen. Ik wil alle actoren aanmoedigen om mee op zoek te gaan naar alternatieven. We moeten absoluut dierenleed voorkomen waar dat mogelijk is ».

Op initiatief van Bianca Debaets worden de deontologische en ethische commissies rond dierproeven aangevuld met externe experten en wordt er een kadaster opgemaakt van de alternatieven voor dierproeven.

Bianca Debaets zal omstreeks 16u45 de slotconclusie van de studiedag uitspreken.

Het volledige programma vindt u in bijlage.

 

Perscontact: Pierre Migisha -  pmigisha@gov.brussels - 0475 720 412

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets