Goede resultaten winter BOB-campagne in Brussel: 2,17% blies positief

Campagnes hebben effect: 50% minder positieve chauffeurs op 5 jaar tijd

In totaal werden 29.058 controles uitgevoerd in het Brussels gewest, een vergelijkbaar cijfer met vorig jaar. Daarvan testten 631 automobilisten postief op overmatig alcoholgebruik (2,17%).  Het gaat om een van de beste resultaten sinds de statistieken voor Brussel worden bijgehouden (2004) en het resultaat ligt in de lijn van het resultaat van afgelopen jaar, toen ging het om 2%. Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets is optimistisch:   “We merken jaar na jaar dat onze inspanningen vruchten afwerpen. Vergeleken met 5 jaar terug is het aantal positieve controles gezakt met de helft. Het spreekt voor zich dat we blijven inzetten op een verbetering van de verkeersveiligheid, in samenwerking met de Brusselse politiediensten“.

 

De definitieve cijfers van de afgelopen winterse BOB campagne voor het Brussels Gewest werden bijeengebracht door de federale politie, de zes politiezones en VIAS Institute. Deze positieve cijfers tonen aan dat de BOB campagnes effectief zijn.

Drinken en autorijden gaan niet samen. Het stemt me optimistisch dat die boodschap steeds meer lijkt door te dringen bij de Brusselse chauffeurs”  vertelt Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid“De BOB-campagnes zijn opnieuw een succes dankzij de goede samenwerking tussen de federale politie, onze politiezones, het parket en VIAS.  Het is volgens mij van essentieel belang dat de BOB boodschap niet beperkt blijft tot de wintermaanden.  Daarom is het belangrijk om  ook in de zomer een  BOB-campagne te voeren.  Dat zullen we deze zomer voor het vierde jaar op rij doen”.

In totaal werden 29.058 controles uitgevoerd in het Brussels Gewest. 631 daarvan waren positief.  140 van deze bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren. 

60% van de controles vonden plaats tijdens de week en 40% tijdens het weekend.  Het is voornamelijk tijdens de weekendnachten dat de meeste positieve controles gebeurden. 

In het Brussels Gewest wordt er veel tijdens de weekends gecontroleerd en dit zal zo blijven tijdens de volgende campagnes. Het gebruik van zogenoemde pretests - waarbij snel kan worden nagegaan of een bestuurder gedronken heeft - laat ons toe om betere controles uit te voeren en deze trend zal zich in de toekomst verder zetten. Bovendien duurt het minder lang om een pretest uit te voeren dan een ademtest.  Daarom stel ik middelen ter beschikking van de Brusselse politiezones om meer en beter te kunnen controleren”, besluit Bianca Debaets.

 

Pers:

Eric LAUREYS / elaureys@gov.brussels / 0489 933 325.

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel