Grote uitbreidingsronde in Nederlandstalige kinderopvang in Brussel goedgekeurd

Historische stijging met 25% van aanbod inkomensgerelateerde kinderopvang

Vrijdag 2 maart 2018 — Brussel is een jong gewest en kent een grote nood aan kwaliteitsvolle en voor ouders betaalbare kinderopvang. Om tegemoet te komen aan die nood keurde het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een nieuwe capaciteitsuitbreiding goed in de crèches. In de komende 12 maanden komen er 259 kindplaatsen bij in 14 kinderdagverblijven verspreid over Brussel. Goed nieuws voor toekomstige en aanstaande ouders die opvang zoeken voor hun kindjes. Wanneer deze extra plaatsen in gebruik zullen zijn, stijgt het totale aantal inkomensgerelateerde kindplaatsen in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel met 25% tot 4800 kindplaatsen en dat sinds het begin van deze legislatuur. Nooit was het aantal plaatsen in Brussel hoger.

Vooral in de gemeenten gelegen in de Kanaalzone waar veel jonge kinderen wonen zijn de uitbreidingen het grootst: Anderlecht (+66 kindplaatsen), Sint-Joost-ten-Node (+55 kindplaatsen), Schaarbeek (+48 kindplaatsen) en Sint-Jans-Molenbeek (+36 kindplaatsen). Maar er wordt ook uitgebreid in Jette (+30 kindplaatsen), Sint-Gillis (+12 kindplaatsen), Sint-Lambrechts-Woluwe (+6 kindplaatsen) en Etterbeek (+6 kindplaatsen). De volledige lijst zit in bijlage.

Kinderopvang is noodzakelijk voor heel veel gezinnen. Studies wijzen uit dat aanstaande ouders in Brussel vooral op zoek zijn naar betaalbare kinderopvang. Daarom zetten we volop in op de uitbreiding van inkomensgerelateerde kinderopvang waar de bijdrage gekoppeld is aan het inkomen van de ouders. Met de capaciteitsuitbreiding die we nu goedkeuren stijgt het aantal zulke kindplaatsen opnieuw fors", vertelt Staatssecretaris en VGC-Collegelid voor Gezin Bianca Debaets.

De cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel (2016, UGent) geeft als beleidsaanbeveling mee dat uitbreidingen in de kinderopvang bij voorkeur gebeuren in de inkomensgerelateerde opvangplaatsen en in gemeenten met veel verwachte geboorten. Die aanbevelingen vormen de inspiratie voor deze uitbreidingsronde.

"Ik wil jonge gezinnen ondersteunen in de combinatie werk en gezin. Ik heb daarom van de uitbreiding van het crècheaanbod een absolute prioriteit gemaakt. Met deze 259 nieuwe plaatsen erbij komen we aan 4800 plaatsen in Brussel in inkomensgerelateerde opvang. Dat wil zeggen dat we sinds 2014 al 995 kindjes extra hebben kunnen opvangen. Dat is een record. En we blijven verderwerken aan nog extra plaatsen”, aldus nog Bianca Debaets.

De toekenning van de extra plaatsen kadert in een uitbreidingsoproep die de Vlaamse Gemeenschapscommissie vorig jaar lanceerde. De bijkomende plaatsen kunnen worden ingevuld vanaf 1 april 2018 en moeten zijn ingevuld voor 1 april 2019. De crèches hebben op die manier de nodige tijd om extra voorzieningen te treffen of personeel aan te werven.

Er wordt tot slot ook volop (bij)gebouwd in de sector van de kinderopvang. Van de 14 crèches die bijkomende plaatsen ontvangen zijn er 8 die daarvoor een verbouwing of nieuwbouw realiseren. Alle gebouwen zullen in de loop van 2018-2019 klaar zijn.

 

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys – 0489 933 325 – elaureys@gov.brussels

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets