Inclusie in de praktijk op speelpleinen van Vlaamse Gemeenschapscommissie

118 kinderen met speciale noden nemen deel aan VGC-speelpleinen in Brussel

De speelpleinwerking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is tijdens de zomervakantie altijd een groot succes. Vier jaar geleden besloot de VGC binnen de speelpleinwerking te starten met inclusietrajecten voor kinderen en jongeren met een beperking. Vzw De Lork, en meer bepaald hun deelwerking Indivo, die al jaren expertise heeft in vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking, neemt deze taak op in nauwe samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de VGC. Het OCB leidt de speelpleinwerking in goede banen. Sinds de start van de vernieuwde speelpleinwerking is het aantal kinderen en jongeren met bijzondere noden dat deelneemt aan de VGC speelpleinen gestegen tot 118.

Indivo ontwikkelt en geeft samen met het Onderwijscentrum vormingen voor speelpleinbegeleiders. Zowel animatoren, hoofdanimatoren als inclusiebegeleiders kunnen hieraan deelnemen. Tijdens deze vorming onderzoeken de deelnemers hoe drempels voor kinderen met bijzondere noden verlaagd kunnen worden op het speelplein, welke specifieke aanpassingen wenselijk zijn en hoe er kan worden omgegaan met kinderen met bijzondere noden zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het speelpleinaanbod. Daarnaast staat Indivo ‘stand-by’ ingeval OCB tijdens de begeleiding van het inclusietraject op het speelplein zelf extra expertise of een klankbord nodig heeft. Zij gaan ook op zoek naar een alternatief vakantieaanbod indien ouders hier naar vragen of blijkt dat de draagkracht op een speelplein overschreden wordt. In een aantal zeer specifieke situaties werken ze ook samen met vzw De Lork voor het opstarten van een RTH-traject (rechtstreeks toegankelijke hulp) op het speelplein zelf.

 

Lieve Dekempeneer, directrice van vzw De Lork, stelt het als volgt: “Samen spelen, samen leren, samen doen! Dit motto maakt voor ons van de VGC-speelpleinwerking een unieke ervaring”.

 

“Sinds de start van de nieuwe speelpleinwerking van de VGC is het aantal kinderen en jongeren met bijzondere noden, dat participeert aan de speelpleinwerking, gestegen tot 118. Door in te zetten op inclusie, worden kinderen zorgzamer voor elkaar en oefenen ze hun sociale vaardigheden. De specifieke trajecten bieden ook een meerwaarde voor de begeleiders, animatoren, ouders en de  organiserende school. Het is immers in de interactie tussen de verschillende actoren dat een sterke inclusie kan worden waargemaakt”, aldus Collegevoorzitter Guy Vanhengel, bevoegd voor de speelpleinwerking.

 

“Dit is een heel concreet voorbeeld van hoe we onze samenleving meer inclusief kunnen maken”, aldus VGC-collegelid Bianca Debaets, bevoegd voor Welzijn. “Kinderen met een beperking kunnen, met de juiste omkadering, deelnemen aan het (reguliere) vrijetijdsaanbod. Daarnaast leren de andere kinderen ook dat kinderen met een beperking helemaal niet zo verschillend zijn, en dat ze gewoon samen kunnen spelen.”   

 

 

Perscontacten:

Nadya Debeule, woordvoerder Guy Vanhengel: 0497 599 973

Eric Laureys, woordvoerder Bianca Debaets: 0489 933 325

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel