Kermispony’s verboden vanaf 1 januari 2019

Ontwerp van ordonnantie unaniem goedgekeurd in commissie van Brussels Parlement

Dinsdag 19 december 2017 — Op initiatief van Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets werd deze ochtend in de Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement een ontwerp van ordonnantie om het gebruik van kermispony’s te verbieden unaniem goedgekeurd. Het verbod zal in alle Brusselse gemeenten geldig zijn. Debaets is van mening dat een kermisomgeving nefast is voor het welzijn van de betrokken dieren. 

 « Ik krijg regelmatig klachten van burgers en dierenrechtenorganisaties die me vertellen dat ze vragen hebben bij de respectloze behandeling van kermispony’s », vertelt Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets. « Het is natuurlijk belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in contact kunnen komen met dieren, maar daar bestaan geschiktere plaatsen voor dan kermissen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan kinder- en stadsboerderijen. Vandaag de dag kan ik niet meer aanvaarden dat pony’s rondjes moeten draaien in een ponycarrousel onder het gedreun van luide muziek en het lawaai van andere attracties. Dat staat in schril contrast met de natuurlijke leefomgeving van die dieren ».

Na positief advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn werd het ontwerp van ordonnantie werd vandaag door de Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement unaniem goedgekeurd. Binnenkort wordt het tijdens een plenaire zitting gestemd en de inwerkingtreding is voorzien voor 1 januari 2019.

Sinds 1 maart 2013 regelt een K.B. het gebruik van pony’s op kermissen en legt bepaalde maatregelen op zoals het bedekken van de vloer met een rubberen tapijt of een laagje zaagmeel om de ergste schokken op te vangen en een scheuring van de hoeven te voorkomen. Maar die maatregelen doen niets af aan het feit dat kermispony’s niet meer van deze tijd zijn. Dat blijkt ook uit de vele klachten en opmerkingen die daarover binnenlopen.

In minstens 9 Brusselse gemeenten vinden kermissen plaats waarbij pony’s als attractie worden ingezet. Dat is bijvoorbeeld het geval op de zomerse Zuidfoor rond het Brusselse Zuidstation. Tot op heden is het aan de verschillende gemeenten om al dan niet een verbod op kermispony’s uit te vaardigen. De gemeenten zijn echter vragende partij om tot een gewestelijke aanpak te komen. En élaborant un projet d’ordonnance allant dans ce sens, la Secrétaire d’État Bianca Debaets a donc répondu à cet appel. In Vlaanderen en Wallonië bestaat alvast een verbod op kermispony’s in enkele gemeenten en steden (Gent, Antwerpen, Bredene, Leuven en Waterloo).

 

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys – elaureys@gov.brussels  0489 933 325

 

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets