Meer politiecontroles in Brussel dankzij gewestelijke steun

Bianca Debaets voorziet 1,2 miljoen euro voor maatregelen inzake verkeersveiligheid

Vrijdag 8 december 2017 — In totaal maakt Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets 1,2 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones. Met dat geld kopen de zones controlemateriaal en andere uitrustingen die rechtstreeks gelinkt zijn aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Brussel. De prioriteit ligt op het uitvoeren van meer snelheidscontroles. Overdreven snelheid is de belangrijkste oorzaak van verkeersongelukken in het Brussels gewest.

Naast bewustmakingscampagnes is snelheidshandhaving de belangrijkste pijler van een goed verkeersveiligheidsbeleid. Als de pakkans verhoogt, veranderen bestuurders hun rijgedrag. Het is dan ook van belang dat de politie over voldoende en moderne controleapparatuur beschikt: mobiele flitscamera’s, mobiele ANPR camera’s (met nummerplaatherkenning), anonieme voertuigen, combi’s uitgerust met een controlepost, etc. Dankzij de gewestelijke tussenkomst van 1,2 miljoen euro zullen de zones beschikken over het nodige materiaal.

« Net als vorig jaar staan we de politie bij om beter en meer te kunnen controleren. Dat zal zonder twijfel de verkeersveiligheid ten goede komen », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. « Met moderner materiaal zal de politie beter en meer kunnen flitsen. Een combinatie van vaste en mobiele camera’s moet mogelijk maken dat tijdens een controle niemand nog door de mazen van het net kan glippen. Naast de snelheidscontroles zullen ook de alcoholcontroles en de opsporing van onverzekerde bestuurders worden opgevoerd. Door goed samen te werken versterken de politiezones en het Brussels gewest de veiligheid van alle weggebruikers in Brussel. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de zachte weggebruikers: voetgangers en fietsers ».

De subsidies die Bianca Debaets toekent, zijn afkomstig uit het Brussels verkeersveiligheidsfonds. Dat fonds wordt gespijsd met de boetes die in Brussel worden geïnd.

 

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys – elaureys@gov.brussels  0489 933 325
 

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets