Nieuwe projectoproep ontwikkelingssamenwerking

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de strijd tegen klimaatopwarming zijn speerpunten. Bianca Debaets en Céline Fremault maken 700.000 euro vrij

Vrijdag 28 april 2017 — Voor het tweede jaar op rij zetten Brussels Minister voor Leefmilieu Céline Fremault en Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets een projectoproep rond duurzame ontwikkelingssamenwerking op poten. Met de projectoproep is een bedrag gemoeid van 700.000 euro. De focus zal liggen op projecten die zich inschakelen in de strijd tegen de klimaatverandering en voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Belgische erkende organisaties uit de civiele maatschappij (voorheen NGO’s) kunnen deelnemen aan de projectoproep. De projecten dienen plaats te vinden in de Stad-Provincie Kinshasa (DR Congo) of in de Regio RabatSalé-Kénitra (Marokko). Met beide gebieden heeft het Brussels gewest een samenwerkingsakkoord ondertekend.  

Om geselecteerd te kunnen worden moeten ingediende projecten ontwikkeld worden in een stadscontext en beantwoorden aan stedelijke behoeften. Ze dienen zich ook in te schrijven in één van deze twee thema’s:

  • de strijd tegen klimaatopwarming of de aanpassing aan de gevolgen ervan
  • de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de emancipatie (empowerment) van vrouwen en meisjes

 

« Brussel is geen eiland. De Brusselse inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking kunnen niet los gezien worden van de mondiale context waarin we leven », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets. « Daarom focussen we op twee mondiale problemen: de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de klimaatproblematiek. Ik maak samen met collega Fremault het nodige budget vrij. Dat toont aan dat het ook de andere leden van de Brusselse regering menens is om in hun eigen bevoegdheden inspanningen te leveren voor een rechtvaardige wereld ».

« Een projectoproep als deze draagt mee bij aan de inspanningen die Brussel levert in de globale bestrijding van de klimaatopwarming. We ondersteunen graag de bilaterale projecten in onze partnerregio’s in Rabat en Kinshasa », aldus Brussels Minister voor Leefmilieu Céline Fremault.

Deze projectoproep is reeds de 5e die het Brussels gewest organiseert ten voordele van erkende organisaties uit de civiele maatschappij (voorheen NGO’s). De oproep is gelanceerd op vrijdag 28 april en wordt afgesloten op woensdag 28 juni. Het totaalbedrag dat voorzien is (700.000 euro) bedraagt 100.000 euro meer dan vorig jaar. Net als België en de Internationale Gemeenschap wil het Brussels gewest bijdragen aan een rechtvaardigere wereld door het uitroeien van extreme armoede en het stimuleren van een duurzame ontwikkeling met aandacht voor de klimaatzaak.  

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets