Ontwikkelingssamenwerking: projectoproep ‘wereldburgerschap en solidariteit’

140.000 euro voor projecten gericht op Brusselse jongeren

Woensdag 20 september 2017 — Op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets schrijft het Brussels gewest voor het eerst een projectoproep uit die inzet op wereldburgerschap en solidariteit. Deze oproep is gericht aan het verenigingsleven. Projecten kunnen ingediend worden tot en met 20 oktober 2017.

De projectoproep zet in op twee doelstellingen :

1.       De noord-zuid uitdagingen inzichtelijk maken voor jonge Brusselaars

2.       De door Brusselse organisaties geleverde inspanningen in ontwikkelingslanden in de verf zetten om de Brusselse solidariteit met het zuiden te beklemtonen

« Ik wil dat we de brede Brusselse bevolking bewustmaken van de solidariteit die Brussel betoont met regio’s in het zuiden. Wie weet planten we zo zaadjes in het hart van jonge mensen om zich ook in te spannen voor een rechtvaardigere wereld », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets. « Sinds het begin van de legislatuur hebben we de Brusselse inspanningen inzake ontwikkelingssamenwerking stelselmatig opgeschroefd. We steunen verschillende projecten in onze twee partnerregio’s: de provincie Kinshasa in DR Congo en de regio Rabat-Salé in Marokko. Daarnaast helpt het Brussels gewest waar mogelijk zoals bijvoorbeeld na de aardbeving in Nepal of in de 4 Afrikaanse landen die getroffen werden door hongersnood ».

De ingediende projecten moeten zich voornamelijk richten op een jong Brussels doelpubliek (12-25 jaar oud). Geïnteresseerde verenigingen (stichtingen, culturele centra, scholen, jeugdbewegingen, etc.) hebben tot 20 oktober de tijd om een dossier in te dienen.

Voor de geselecteerde projecten is in totaal 140.000 euro beschikbaar.

Meer informatie is terug te vinden via http://international.brussels/2017/09/appel-a-projets-citoyennete-mondiale-et-solidaire-2017/?lang=nl

Onder impuls van Staatssecretaris Debaets zet het gewest haar inspanningen verder om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te helpen realiseren. In dat kader organiseert het gewest op 14 oktober een speciale ‘dag van de eerlijke handel’.

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys – elaureys@gov.brussels  0489 933 325

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets