Ping if you care afgelopen : 40.000 meldingen over onveiligheid bij fietsers in Brussel

Bianca Debaets roept op tot meer respect in het Brusselse verkeer

Dinsdag 8 mei 2018 — Vzw Mobiel21 en Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets hebben de resultaten van het project Ping if you care voorgesteld. In totaal gaven meer dan 400 Brusselse fietsers via een bluetoothpingknop aan waar zich onveilige verkeerssituaties voordeden. Dat leverde 39.887 ‘pings’ of meldingen op. Problemen met de weginfrastructuur en conflictsituaties tussen verschillende weggebruikers komen het meeste voor in de meldingen. Bianca Debaets benadrukt dat er meer respect moet komen voor de fietsers in Brussel. Specifieke sensibiliseringscampagnes in die zin zullen in de komende maanden in het straatbeeld opduiken.

De doelstelling van Ping if you care bestond erin om verkeersonveilige situaties voor fietsers in Brussel te verzamelen, te analyseren en te visualiseren. Het kon gaan om problemen gelinkt aan de verkeerstromen, aan weginfrastructuur of aan gevaarlijk verkeersgedrag. Honderden fietsers namen actief deel om het project door middel van een pinger. Dat is een bluetooth knopje gelinkt aan de smartphone dat bevestigd werd op het fietsstuur en waarmee heel eenvoudig aangegeven kon worden waar er zich een probleem stelde op de fietsroute. De grote hoeveelheid data die op die manier verzameld werd, is nu geordend en geanalyseerd. Het levert naast informatie over verkeersonveilige situaties ook inzichten op over de meest gebruikte fietsroutes in Brussel.

 

« Ik ben erg blij dat we dit project hebben uitgevoerd samen met de Brusselse fietsers. Dankzij de gegevens die zij ons aanleverden, kunnen we het fietsbeleid in het Brussels gewest beter afstemmen op hoe fietsers de stad ervaren », vertelt Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. « Problemen met de weginfrastructuur signaleer ik aan de gemeenten en aan mijn collega bevoegd voor Openbare Werken Pascal Smet. Daarnaast stel ik vast dat veel fietsers te maken krijgen met een gebrek aan respect van de andere weggebruikers. Fietspaden worden veel te vaak ingenomen door auto’s; dat kan niet. We gaan campagnes voeren in Brussel specifiek rond respect in het verkeer. De eerste die eraan komt, zal gaan over de openslaande autoportieren, een oorzaak van veel fietsongelukken in Brussel ».

 

Enkele cijfers

 

 • 1435 fietsers registreerden zich online voor Ping if you care
 • 769 slimme bluetoothknopjes (pingers) werden verdeeld
 • 39.887 meldingen of ‘pings’ werden verzonden
 • 88% van de deelnemers woont in het Brussels gewest
 • Onder de deelnemers : 34% vrouwen en 66% mannen
 • 63% van de deelnemers behoort tot de leeftijdscategiorie 29-43 jaar

 

Aard van de gemelde problemen

De deelnemers aan Ping if you care konden meegemaakte problemen melden in 8 grote categorieën: kwaliteit van het wegdek, zichtbaarheid, aanleg van de weg- en fietsinfrastructuur, verkeerslichten, conflicten op een kruispunt, conflicten tijdens het fietsen op de weg, conflicten tijdens fietsen op het fietspad en stress.

Hierbij de belangrijkste bevindingen:

 • Aanleg van de weg- en fietsinfrastructuur : onbestaand of slecht aangegeven fietspad (51% van de gebruikers meldt dit), obstakels op het fietspad (26%), onduidelijke kruispunten (26%)
 • Kwaliteit van het wegdek : bijvoorbeeld putten in de weg (42%)
 • Conflicten tijdens fietsen op het fietspad : voertuig geparkeerd op het fietspad (38%), voertuig rijdt op een fietspad (33%), voetgangers op het fietspad (24%)
 • Conflicten tijdens fietsen op de weg : automobilisten laten te weinig plaats bij het inhalen (37%), blokkeren van de rijweg door bijvoorbeeld dubbel parkeren (33%), route is onderbroken (29%)

 

Hotspots met meeste meldingen

 

Op vlak van aanleg en infrastructuur

 • Saincteletteplein (91 pings)
 • Louizalaan (87)
 • Koningsstraat (84)

 

Conflicten tijdens fietsen op de weg

 • Louizalaan (97)
 • Antoine Dansaertstraat (52)
 • Troonstraat (42)

 

Conflicten tijdens fietsen op het fietspad

 • Albertlaan
 • Antwerpsesteenweg
 • Ducpétiauxlaan

 

Kruispunten

 • Vorstlaan / Herrmann Debroux
 • Saincteletteplein
 • Louizaplein

 

Projectleider vzw Mobiel21 heeft voor de uitvoering van Ping if you care samengewerkt met verschillende fietsverenigingen zoals Cyclo, Pro Vélo, Fietsersbond en Gracq. Het eindrapport is overgemaakt aan Staatssecretaris Bianca Debaets en bevat aanbevelingen om de situatie voor fietsers in het Brussels gewest te verbeteren.

« Samen met onze administratie Brussel Mobiliteit zullen we de conclusies en aanbevelingen van deze studie bestuderen. Zij vormen mee de uitgangspunten van de Staten-Generaal Verkeersveiligheid die we dit jaar organiseren in Brussel », besluit Bianca Debaets.

 

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys 0489 933 325 elaureys@gov.brussels

 

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets