Start aanleg eerste stiltetuin in de stad Brussel

Plek waar je tot rust kan komen in de grootstad

Even aan de hectiek en het lawaai van de grootstad kunnen ontsnappen, is een verlangen dat bij vele Brusselaars leeft.  Brussels Staatssecretaris en VGC-Collegelid bevoegd voor Gezondheid heeft de eerste olijfboom geplant in wat de komende jaren zal uitgroeien tot een stiltetuin in hartje Brussel. Voor de eerste bouwfase van die tuin trekt de Vlaamse Gemeenschapscommissie 66.000 euro uit. De stiltetuin bevindt zich aan de binnenkant van een huizenblok in de Cellebroersstraat. De tuin zal publiek toegankelijk zijn en bestaan uit verschillende zones met elk een eigen sfeer. De stiltetuin kadert in het beleid dat de VGC voert rond veerkracht van mensen in de stad versterken.

Samen met Johnny De Mot (pastoor van de Goede Bijstandsparochie en voorzitter van de vzw Parochiale Werken van Brussel centrum) heeft Bianca Debaets de eerste olijfboom op de Sint-Jorissite in de Cellebroersstraat geplant. Het gaat om een olijfboom van meer dan 150 jaar oud die ingegraven werd in aarde afkomstig uit 15 landen van over de hele wereld. De olijfboom zal uitgroeien tot een symbolische vredesboom in Brussel.

We hebben een olijfboom van 150 jaar oud geplant in aarde van over de hele wereld. De boom staat centraal in onze stiltetuin. Stilte verbindt. Stilte is de taal die alle gemeenschappen, culturen en religies overstijgt. Elke minuut die je bij onze boom in stilte doorbrengt, draagt bij aan de wereldvrede en aan je eigen vrede. Onze stad heeft stilte- en luwteplekken nodig. Dat is net zo belangrijk als schone lucht. Ik ben blij dat de staatssecretaris onze droom van een stiltetuin mee helpt realiseren”, vertelt Johnny De Mot, initiatiefnemer van de stiltetuin op de Sint-Jorissite.

We hebben in Brussel nood aan stilteplekken waar de hectiek van de grootstad niet doordringt. In een wereld waar alles altijd dringend en belangrijk is, zijn we de kracht van stilte uit het oog verloren. Met deze stiltetuin tonen we dat even stilvallen veerkracht kan geven. Ik ben ervan overtuigd dat we anderen zullen inspireren en dat er nog stilteplekken in de stad zullen volgen”, aldus staatssecretaris en VGC-Collegelid voor Gezondheid Bianca Debaets.

De plannen van de Brusselse stiltetuin zijn ontworpen door het architectenbureau TC Plus. De stiltetuin wordt gerealiseerd in opdracht van vzw Parochiale Werken van Brussel centrum.

De Sint-Jorissite in de Cellebroersstraat huisvest vandaag al vzw De Lork (begeleid werken en wonen voor mensen met een verstandelijke beperking), vzw De Overmolen (welzijnsorganisatie voor mensen in kansarmoede) en basisschool Sint-Joris.

 

Perscontact:

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys 0489 933 325 [email protected]

Pastoor Johnny De Mot: 0495 71 58 58

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel