Start eerste Brusselse trajectcontrole op Leopold III-laan

Snelheden gemeten tot 161 km/u in zone 50

Vroeger dan voorzien is vanmorgen de eerste trajectcontrole in het Brussels Gewest operationeel geworden. Het gaat om een traject van de Leopold III-laan op het grondgebied van de gemeenten Schaarbeek en Evere. Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets, de burgemeesters van Evere Pierre Muylle en de burgemeester van Schaarbeek en voorzitter van de politiezone Brussel Noord Bernard Clerfayt - hebben de trajectcontrole symbolisch van start laten gaan. Doelstelling is om op een duurzame wijze de snelheidsbeperking van 50 km/u te doen respecteren op de drukke invalsweg. Een systeem van trajectcontrole, waarbij de gemiddelde snelheid op een bepaald traject wordt gemeten, wordt door de meerderheid van de automobilisten als billijker beoordeeld dan een systeem van vaste snelheidscamera’s die op één punt opgesteld staan. Op de Leopold-III laan worden regelmatig hoge snelheden van meer dan 100 km/u boven de toegestane snelheid vastgesteld.

De allereerste operationele trajectcontrole in het Brussels gewest bevindt zich op de Leopold III-laan op het grondgebied van zowel Schaarbeek als Evere. Richting Brussel-centrum gaat het om 663 meter gecontroleerde weg terwijl het richting luchthaven om 813 meter gaat. Het traject bevindt zich op de Leopold-III laan tussen de Generaal Wahislaan en de rotonde aan de Vrijetijdslaan. Automobilisten worden door middel van waarschuwingsborden op de hoogte gebracht van de trajectcontrole.  

 

« Dankzij een goede samenwerking tussen alle betrokkenen kunnen we starten met de trajectcontrole op de Leopold III-laan. Als alle neuzen in dezelfde richting wijzen, kan het snel gaan. Werken aan meer verkeersveiligheid is mijn prioriteit. Snelheidsduivels moeten we beboeten en uit het verkeer halen. De trajectcontrole op de Leopold-III laan moet de start zijn van meer trajectcontroles her en der in het Brussels Gewest », vertelt Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets.

 

Schaarbeeks burgemeester voorzitter van de politiezone Bernard Clerfayt is tevreden met de nieuwe snelheidscontrole op zijn grondgebied: « We hebben het politiekader van onze verkeersveiligheidsbrigade versterkt waardoor het aantal vaststellingen en pv’s voor overdreven snelheid op 1 jaar tijd met 67% is toegenomen. Technologie is een goede aanvulling op deze menselijk inspanningen. Een trajectcontrole stelt ons in staat om een groot aantal overtredingen vast te stellen en vooral om onze gemeente veiliger te maken. Dat is onze prioriteit ».

« Autorijden in de stad begint met respect voor buurtbewoners en zachte weggebruikers. Ik vind het jammer dat we moeten investeren in het beboeten van automobilisten die dat respect niet kunnen opbrengen, maar het is noodzakelijk gezien de vaststellingen die we doen. We zijn dus blij met deze nieuwe infrastructuur », aldus de burgemeester van Evere Pierre Muylle.

« De strijd tegen overdreven snelheid staat centraal bij het verbeterne van de verkeersveiligheid », vertelt korpschef van de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node) Frédéric Dauphin. « Gedurende de eerste negen maanden van 2018heeft de politiezone 15 flitsacties uitgevoerd op deze weg. Bijkomend installeerden we een vaste flitscamera op de laan en een week een LIDAR flitscamera. Tijdens die controleacties passeerden er 1,2 miljoen voertuigen voor onze camera’s. 4868 voertuigen beging een overtreding. Daarvan waren er 2463 chauffeurs die de zone 5O niet respecteerden en 1035 chauffeurs die door het rode licht reden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 161 km/u. We stelden geregeld snelheden van 100 km/u en 120 km/u vast, daar waar 50 km/u is toegestaan. Bij elke controleactie maten we snelheden van 75 km/u, dat is maar liefst 25 km/u boven de toegelaten snelheid. De nieuwe trajectcontrole zal dan ook een welkome hulp zijn in de strijd tegen overdreven snelheid ».

 

Bij een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid van een voertuig tussen twee punten gemeten en niet de snelheid op één punt. Volgens een studie van VAB oordeelt 75% van de autobestuurders dat zulk een systeem rechtvaardiger is en bijdraagt aan een betere verkeersdoorstroming.

 

Perscontacten:

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel