Theoretisch rijexamen in Brussel: nieuwe regels in voege vanaf 30 april

Een bijzondere aandacht wordt besteed aan de optimale opleiding van de kandidaten

Woensdag 4 april 2018 — Op initiatief van Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid, Bianca Debaets, heeft de Brusselse Regering een voorontwerp van besluit tot wijziging van de regels betreffende het theoretisch rijexamen (categorie B) goedgekeurd. Om te slagen zullen de kandidaten niet meer dan één zware overtreding mogen maken en minstens 41/50 moeten behalen. De wijzigingen zullen vanaf 30 april in voege gaan, terwijl de wijzigingen die voorzien zijn in het kader van het praktijkexamen vanaf 1 november 2018  van kracht zullen worden.

De voornaamste nieuwigheid van het theoretisch rijexamen betreft de beoordeling. Er zullen nog steeds 50 vragen gesteld worden waarvan er 41 correct beantwoord moeten worden, maar bij een zware overtreding zullen automatisch 5 punten worden afgetrokken, terwijl je voor een “lichte” fout nog steeds 1 punt verliest. Bijgevolg zal een kandidaat die twee zware overtredingen begaan heeft  sowieso niet slagen. In Vlaanderen en in Wallonië is een gelijkaardig systeem van toepassing.

“Wij wensen beter opgeleide bestuurders op onze wegen die de verkeersregels nog beter beheersen. Vandaar het belang van een strenge beoordeling.  Dit is nog belangrijker in een stedelijke context met talrijke en diverse  gevaren ; een realiteit die ons aangespoord heeft om vóór het praktisch examen een risicoperceptietest in te voeren ”, benadrukt Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid.

De kandidaten in het Brusselse gewest kunnen het theoretisch examen in het Nederlands of in het Frans afleggen. Het examen kan eveneens afgelegd worden in het Engels en in het Duits met de hulp van een tolk. Opgemerkt moet worden dat indien men twee opeenvolgende keren niet slaagt, men verplicht les zal moeten volgen in een rijschool voor het examen opnieuw afgelegd kan worden. 

Ter herinnering, voor het vervolg van de opleiding en de voorbereiding van het praktijkexamen kunnen de kandidaten kiezen tussen vier verschillende trajecten (mix van vrije begeleiding en rijschool, directe toegang tot het examen na 30 uur rijschool, vrije traject  en traject rijschool ) in plaats van tussen twee in het huidige systeem. De EHBO-opleiding en de risicoperceptietest worden eveneens verplicht. De inwerkingtreding van deze veranderingen voor het praktijkexamen  is voorzien op 1 november 2018.

Woordvoerder Bianca Debaets : Pierre Migisha – pmigisha@gov.brussels  0475 720 412

Pierre Migisha Porte-parole at Secrétaire d'État Bianca Debaets