Trajectcontrole in de tunnels Stefania en Baljuw

Ondertekening protocalakkoord met inwerkingtreding voorjaar 2019

Deze namiddag werd het protocalakkoord rond de trajectcontrole in de Stefania- en Baljuwtunnel ondertekend door Brussels staatssecretaris voor verkeersveiligheid Bianca Debaets, Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet, Brussels burgemeester Philippe Close, de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, de Federale politie, Brussel Mobiliteit en de Procureur des Konings van Brussel. In de komende dagen wordt de installatie aangevat van de trajectcontrole in de tunnels onder de Louizalaan op een traject van 870 meter lang. De doelstelling is om op een duurzame wijze de snelheidsbeperking van 50 km/u af te dwingen. Een trajectcontrole wordt door de meerderheid van de automobilisten als eerlijker ervaren. De Stefania- en Baljuwtunnel vormen vandaag nog een snelheidsparcours waar snelheden gemeten worden tot 130 km/u.

Na de in de herfst in werking getreden trajectcontrole op de Leopold III-laan zal het Brussels Gewest weldra een tweede trajectcontrole tellen. De gemiddelde snelheid van de voertuigen wordt er gemeten in beide rijrichtingen. De start van de trajectcontrole bevindt zich in de Stefaniatunnel en het einde bevindt zich aan de uitgang van de Baljuwtunnel (ter hoogte van de Kasteleinsstraat). De weggebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van de trajectcontrole door middel van verkeersborden die de komende weken door Brussel Mobiliteit geplaatst worden.

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene houdt reeds op regelmatige basis snelheidscontroles op die plek waaruit blijkt dat 60% van de automobilisten de aangegeven maximumsnelheid van 50 km/u niet respecteren. Snelheden van 100 km/u en meer zijn er geen uitzondering.

De trajectcontrole zal ook zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en minder ongevallen. In 2017 vonden er in de twee tunnels 25 ongevallen plaats en in 2018 is dat al opgelopen tot meer dan 36.

 

« Nu al zien we het effect op de verkeersveiligheid van de trajectcontrole op de Leopold III-laan. Bestuurders houden zich beter aan de maximumsnelheid van 50 km/u. Dat effect willen we ook bereiken met deze tweede trajectcontrole. Het is onaanvaardbaar dat bestuurders menen zelf te mogen kiezen hoe snel ze door de tunnels rijden. Dat brengt hun eigen veiligheid en die van alle andere weggebruikers in gevaar. Ik wil de burgemeester van Brussel en de politiezone bedanken voor de vruchtbare en efficiënte samenwerking in dit dossier. Een veiliger verkeer komt er alleen als we allemaal samenwerken », vertelt Brussels staatssecretaris bevoegd voor verkeersveiligheid Bianca Debaets.

« Gezien er regelmatig ongevallen gebeuren in tunnels door overdreven snelheid, en daardoor het verkeer op de hele binnenring ernstig verstoord wordt, is controle op snelheid erg belangrijk. Ongevallen in tunnels zijn bovendien des te gevaarlijker omwille van de brandrisico’s. De kans op zulke ongevallen daalt bij lagere snelheden. Tot slot is de capaciteit van de tunnels ook hoger als bestuurders zich aan de 50km/u snelheidslimiet houden – zo verbeteren we de doorstroming van onze hoofdwegen », aldus Pascal Smet, Brussels minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

« Alles wat bijdraagt aan de veiligheid van onze burgers is positief en ook noodzakelijk. Meer verkeersveiligheid is een van de belangrijkste vragen van de Brusselaars. Het spreekt voor zich dat we daarop inzetten. Ik wil alle betrokken niveaus bedanken voor hun bereidwillige samenwerking », zegt Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel.

« Verkeersveiligheid is een van de domeinen waar we met ons politiekorps het verschil willen maken. De samenwerking met het gewest en de andere overheden laat ons toe een krachtig hulpmiddel in te zetten om de veiligheid op de weg van velen te verbeteren. Elk ongeval dat wordt vermeden en elke familie die wordt gevrijwaard van een tragisch verlies is een succes op zich. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe trajectcontrole zal bijdragen aan deze strijd voor minder verkeersongevallen », aldus Michel Goovaerts, Korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.

Een trajectcontrole houdt rekening met de gemiddelde snelheid tussen twee punten en niet met de snelheid op een welbepaald punt. Volgens een studie van mobiliteitsorganisatie VAB zijn 3 op de 4 automobilisten van oordeel dat zulke controles eerlijker zijn en bijdragen aan een vlotte verkeersdoorstroming.

 

 

 

Perscontacten

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel