Vernieuwd kinderdagverblijf ‘De Zandmannetjes’ in Schaarbeek verdubbelt in capaciteit

Vrijdag officiële opening

Donderdag 9 november 2017 — Nu vrijdag 10 november 2017 om 17u wordt aan de Gustave Latinislaan 100 in Schaarbeek de nieuwe vleugel van GO! Basisschool Hendrik Conscience en het Kinderdagverblijf De Zandmannetjes officieel ingehuldigd door Guy Vanhengel, collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en staatssecretaris Bianca Debaets, collegelid van de VGC en bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Op voorspraak van minister Guy Vanhengel en staatssecretaris Bianca Debaets investeerde de VGC bovenop het miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschap nog eens € 1.750.000 in de bouw van de nieuwe vleugel van de lagere school en het kinderdagverblijf.

Bianca Debaets is blij met de verdubbeling van de capaciteit van het kinderdagverblijf De Zandmannetjes tot 55 kindplaatsen.

“Dat is goed nieuws voor Schaarbekenaren die momenteel of in de nabije toekomst op zoek gaan naar een crèche. Dit gebouw is het zoveelste in een lange rij nieuwe kinderdagverblijven die de afgelopen jaren de deuren openden. We doen wat we kunnen met de VGC en nemen onze verantwoordelijkheid op ten opzichte van de jongste generatie ketjes”.

Alle 55 plaatsjes in de crèche zijn inkomensgerelateerd. In dat systeem financiert de overheid het kinderdagverblijf, ouders betalen een bijdrage naargelang hun inkomen.  De Zandmannetjes wordt georganiseerd door Scholengroep Brussel. Het Nederlandstalige crècheaanbod in Schaarbeek verhoogt door deze nieuwe crèche.

Met het capaciteitstekort in het onderwijs in het achterhoofd is ook Minister Guy Vanhengel opgetogen met de uitbreiding van de basisschool op dezelfde site:

“Met deze mooie nieuwbouw, kunnen dubbel zoveel lagere schoolkinderen uit Evere en omstreken terecht in deze fijne Nederlandstalige school. Met de nieuwe infrastructuur wordt de kwaliteit versterkt waardoor ik hoop dat zowel de leerlingen als hun leerkrachten een extra gevuld en aangenaam schooljaar zullen beleven.”

 

  • Ouders die hun kindje willen inschrijven in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel kunnen terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang op www.kinderopvanginbrussel.be Het Lokaal Loket Kinderopvang maakt inschrijven eenvoudiger. Eén keer centraal  en online inschrijven volstaat. Daardoor zal de verdeling van de beschikbare plaatsen vlotter en transparanter verlopen.

 

De pers is welkom op vrijdag 10 november vanaf 16u30 voor de officiële opening.

Locatie:

Gustave Latinislaan 100, 1030 Schaarbeek

 

Bijlage: enkele foto’s van het nieuwe gebouw

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys – elaureys@gov.brussels – 0489 933 325

Woordvoerder Scholengroep Brussel: Eddy Johnson - eddy.johnson@sgrbrussel.be - 0476 84 23 56

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets