Verstrenging van de wetgeving rond publiciteit voor dierenverkoop

Nieuwe verplichte melding: “ Een dier is een levend wezen met gevoel en geen speelgoed”

Op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets, heeft de Brusselse Regering in eerste lezing haar goedkeuring gegeven aan een wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007. Dit besluit handelt onder andere over de verhandelingsvoorwaarden van dieren. Er zijn twee nieuwigheden: enerzijds een betere definitie van  gespecialiseerde websites en gespecialiseerde tijdschriften waar advertenties over te verkopen dieren geplaatst worden . En anderzijds zal men verplicht worden de nieuwe eigenaar van een dier  te wijzen op zijn verantwoordelijkheden.

“Deze wetswijziging was nodig aangezien het belangrijk is om juist aan te duiden in welke omstandigheden een (huis)dier al dan niet verkocht mag worden.  Bovendien lijkt het mij essentieel  dat we vastleggen dat een dier geen gadget is, het is geen ‘object’ dat impulsief gekocht wordt en dat zomaar weggegooid kan worden. Wat helaas nog te vaak gebeurt.  Neen, een kat of een hond kopen is een engagement op lange termijn. We herhalen het elk jaar, vooral aan de vooravond van de vakantie, een periode waarin we jammer genoeg veel verwaarlozing of achtergelaten dieren zien.  Om dit tegen te gaan, hebben we een slagzin uitgewerkt die verplicht vermeld zal moeten worden in alle advertenties”, verklaart Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn.

De volgende vermelding zal voortaan zichtbaar zijn voor alle kandidaat-kopers :  “Een dier is een levend wezen met gevoel en geen speelgoed. De aankoop of de adoptie van een dier vereist volle verantwoordelijkheidszin van de nieuwe eigenaar.  Een dier achterlaten of verwaarlozen vormt een overtreding waarvoor strafrechtelijke of administratieve vervolging ingesteld kan worden.”

Ook de specifieke regels met betrekking tot de verkoop worden aangescherpt.  Naast het behoud van het verbod van verkoop via kleine advertenties voor “het brede publiek” (winkels, scholen, werkvloer...), Facebook en andere websites, wordt eraan herinnerd dat enkel de gespecialiseerde tijdschriften en websites voor dieren met een regelmatig bijgewerkte inhoud  advertenties mogen publiceren in verband met fokkerij, het houden en de verhandeling van de dieren enz. De advertentie moet eveneens precieze informatie bevatten omtrent de soort, de leeftijd, het type, het land van oorsprong of van de fokkerij en in voorkomend geval het identificatienummer of sterilisatiestatuut van het dier. 

Advertenties buiten gespecialiseerde websites of bladen zijn enkel toegelaten voor erkende asielen voor de hervestiging van dieren, voor dierenartsen of voor fokkers en dit voor katten en dieren van hun eigen fokkerij.

Deze nieuwe bepalingen zullen tijdens het tweede semester van dit jaar in werking treden.

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys – 0489 933 325 – elaureys@gov.brussels


 

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel