VGC maakt 4,8 miljoen vrij voor nieuwe crèches in Brussel

Nieuwe gebouwen in Evere en Schaarbeek

Donderdag 14 december 2017 — Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie besliste om 4,8 miljoen euro vrij te maken voor de bouw en renovatie van drie kinderdagverblijven. Het gaat om twee nieuwe kinderdagverblijven in Evere en een verbouwings- en uitbreidingsdossier in Schaarbeek. In Schaarbeek wordt zo het tweede Brusselse Huis van het Kind gebouwd.

Bianca Debaets: blijvend investeren in capaciteit én kwaliteit

“We investeren fors in bijkomende en betaalbare kinderopvang. Maar intussen verliezen we ook de kwaliteit van de bestaande opvang niet uit het oog. We maken voor drie bouwdossiers bijna 5 miljoen euro vrij. Met dat geld krijgen enkele oudere kinderdagverblijven een nieuw onderkomen. De nieuwe infrastructuur is het resultaat van een goede samenwerking tussen de VGC, de gemeente Evere en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Als alle partners samen aan de kar trekken, is er veel mogelijk in Brussel. Kwalitatieve kinderopvang is broodnodig in onze stad. Daarom doen we met de Vlaamse Gemeenschapscommissie alles wat mogelijk is om de kinderopvangsector te ondersteunen”, aldus Staatssecretaris en VGC-Collegelid Bianca Debaets

  1. Nieuw kinderdagverblijf  De Vlindertjes in Evere

In de Kolonel Bourgstraat in Evere zal Scholengroep Brussel met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een pand aankopen en verbouwen tot een crèche met minimaal 48 kindplaatsen. "Dit moet een oplossing bieden aan bestaande omliggende kinderopvanglocaties van de scholengroep waar problemen zijn met de infrastructuur”, aldus bevoegd schepen Martine Raets. De VGC voorziet hiervoor 1,2 miljoen euro. In hetzelfde gebouw zal ook de gemeente Evere, op initiatief van waarnemend Burgemeester Pierre Muylle een nieuwe Franstalige crèche inrichten (verhuis van 2 bestaande opvanglocaties).

  1. Nieuwbouw voor kinderdagverblijf De Hummeltjes in Evere

Het bestaande kinderdagverblijf De Hummeltjes krijgt een nieuwbouw in de Pieter Van Obberghenstraat op dezelfde site als de basisschool Everheide. Alvast 46 kinderen nu, met in de toekomst een uitbreiding tot 54 kleintjes, zullen plezier kunnen beleven op de campus Everheide, waar ter vervanging van het bestaande gebouw een gloednieuw kinderdagverblijf komt. De gemeente Evere voorziet in de bouwgrond. De VGC trekt 3 miljoen euro uit voor de nieuwbouw. “Een flink bedrag, maar onze Ketjes zijn het meer dan waard”, besluiten Collegevoorzitter Guy Vanhengel en Schepen Raets tevreden.

  1. Verbouwing en uitbreiding kinderdagverblijf Elmer Noord: oprichting Huis van het Kind Schaarbeek

De vzw Elmer breidt haar crèche Elmer-Noord uit van de huidige 29 naar 68 kindplaatsen. Na een eerdere subsidie voor de verbouwingen maakt de VGC ruim 650.000 euro aanvullend vrij om in de geplande nieuwbouw het eerste Huis van het Kind Schaarbeek op te richten. Daarmee zal Brussel zin tweede fysiek Huis van het Kind tellen. Het eerste Huis van het Kind bevindt zich in de stad Brussel op de campus Nieuwland en opent begin volgend jaar.

 

Lokaal Loket Kinderopvang

Ouders die hun kindje willen inschrijven in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel kunnen terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang op www.kinderopvanginbrussel.be Het Lokaal Loket Kinderopvang maakt inschrijven eenvoudiger. Eén keer centraal  en online inschrijven volstaat. Daardoor verloopt de verdeling van de beschikbare plaatsen vlotter en transparanter.

 

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys, elaureys@gov.brussels, 0489 933 325

Evers Schepen Martine Raets: mraets@evere.brussels 0497 599.564

Eric Laureys Woordvoerder at Staatssecretaris Bianca Debaets